מן השלב הראשון נחשפו שני קירות (W21 ,W11) המאונכים זה לזה ומושתתים על סלע האם. אל הקירות ניגשה רצפת אבנים שטוחות (L19, איור 3). בקיר 11 יש פתח ששרדו ממנו סף ומזוזות (ר' איור 2), ולפי צורת המזוזות החלק הפנימי של הבית היה ממזרח לקיר, והשטח שנחפר ממערב לקיר היה חצר הבית. מעל רצפת השלב הקדום של המבנה נאספו שברי קנקנים, קערות, קדרות וכן מחבת מזוגגת מבפנים בזיגוג חום כהה (איור 1:4), כולם מתוארכים למאות הי"ד והט"ו לסה"נ.

מפירוק רצפתו של השלב הקדום של המבנה סמוך לחלק הדרומי של קיר 11, נמצאו שברי שני קנקני אגירה (איור 5:4, 8) המתוארכים לתקופה זו.
מן השלב השני התגלו שתי אומנות הצמודות לקיר 11, סתימה בפתח שבקיר 11, ורצפה חדשה מאבנים שטוחות (L17; ר' איור 3). מהימצאות האומנות אפשר להסיק שתפקוד השטח השתנה מחצר פתוחה לחדר מקורה. מעל רצפת השלב השני נאספו שברי קנקנים, קערות, קדרות ושבר של פך המזוגג מבפנים ומבחוץ בזיגוג בצבע ירוק ומעוטר בשפתו בצביטות (איור 6:4). כמו כן נמצא שבר של סיר בישול (איור 7:4) ושבר של קערה עשויה מטין חום כהה (איור 2:4). כל החרסים מתוארכים למאות הי"ד והט"ו לסה"נ. מפירוק הרצפה נאספו שברי קערות מזוגגות בזיגוג ירוק (איור 3:4, 4) המתוארכות למאות הי"ד והט"ו לסה"נ.
בשלב השלישי נבנו שני קירות נוספים (W14 ,W12) ורצפת אבנים שטוחות (L10) הניגשת אליהם. האוריינטציה של קירות 12 ו-14 שונה משל קירות 11, 21 והאומנות. עם זאת, הם ניגשים לקיר 11 ומעידים על המשך התפקוד שלו. קיר 12 יוצר חלוקה פנימית בחלל שהיה פתוח בשלבים הקדומים. מעל הרצפה של שלב זה נאספו שברי כלי חרס, מקצתם מזוגגים, המתוארכים למאות הי"ד והט"ו לסה"נ.
מן השלב השלישי נחשף גם קטע של קיר הרוס (W13) ככל הנראה ממכלול בנייה אחר.