נחפרו שני נקיקי סלע שנראו כמערות: נקיק אחד ללא גבולות ברורים (L100; מידות כ-3×5 מ', כ-1.5 מ' עומק; איורים 1, 2) שעל דופנותיו סימני חפירה של כף טרקטור. הנקיק השני (L101; מידות 4.4×3.5 מ', 2.1 מ' עומק; איורים 3, 4) נמצא מלא בחומר אורגני כהה שהכיל שיחים שנפלו פנימה מפעולת הדחפור, ואף על דופנותיו נמצאו סימני חפירה של כף טרקטור.
בחפירה לא נמצאו עתיקות. השטח הנבדק הם שרידי בורות שנחפרו בדחפור בעת בדיקות קרקע כשנה לפני החפירה.