החפירה נערכה בשטח מישורי, חקלאי, המרוחק כ-500 מ' ממערב לחורבת בזקה. טרם החפירה זוהו במקום כמה קווי קירות. נחפרו ארבעה ריבועים (100–103), בשניים מהם (101 — כ-2×4 מ'; 103 — 3×3 מ') לא התגלה כל ממצא ובעומק של 0.3 מ' מתחת לפני השטח התגלה סלע האם. בריבוע 100 (2.5×5.0 מ'; איור 1), בעומק של כ-0.3 מ' מתחת לפני השטח, התגלו כמה אבנים (0.3 מ' אורך מרבי), פזורות לאורך של 4 מ' ומונחות על הסלע, אולי שרידי מדרגת עיבוד סחופה. בריבוע 102 (3×3 מ'; איור 2), בעומק של 0.4מ' מפני השטח, התגלו ארבע אבנים (0.5 מ' אורך מרבי) מונחות על הסלע, אולי גם הן שרידי מדרגת עיבוד סחופה. בריבועים 100 ו-102 התגלו חרסים שחוקים, שנסחפו כנראה מחורבת בזקה ואי אפשר לתארכם.