החפירה נערכה באזור עתיר מחצבות ומערכות קבורה חצובות מימי הבית השני, שהבולטת בהן היא מערת אום אל-עמיד (ע' קלונר, תשס"ב, סקר ירושלים: האזור הצפוני-מזרחי, אתר 162) שמצפון-מזרח לשטח החפירה. נחשף קטע קטן ממחצבה (3.0×5.5 מ'; איורים 1, 2), השייכת לשדה מחצבות נרחב המשתרע לאורך שתי גדותיו של הנחל. במחצבה השתמרו תעלות חציבה רדודות (כ-0.1 מ' רוחב, עד 0.5 מ' עומק) ותשלילי אבנים במגוון מידות, רובן בינוניות (לדוגמה: 0.5×1.0 מ', 1.2×1.4 מ'). לא נתגלה ממצא מתארך.