שכבה I
נחשפו שרידים של מבנה מסיבי. קירות המבנה השתמרו עד לגובה שלושה נדבכים, ובהם קירות רחבים (W110 ,W108 ,W105; עד 1.1 מ' רוחב; איור 3) הבנויים בכיוון מזרח–מערב משתי שורות של אבני גזית וגוויל בינוניות, וקירות צרים יותר (W107 ,W104 ו-W133; רוחב 0.7 מ'; איור 4) הניצבים להם ובנויים אבני גזית בינוניות ואבני גוויל קטנות.

הקירות תוחמים חדרים, מהם נחשפו שישה קטעים (L136 ,L134 ,L129 ,L124 ,L112 ,L106). במקצת החדרים השתמרו קטעי רצפות הבנויות מאבני גוויל בינוניות וקטנות (חדרים 129 ו-136) או עשויות גיר כתוש (חדרים 106 ו-134). המבנה גדול ונמשך אל מחוץ לגבולות החפירה, אבל בגלל מגבלותיה לא היה ניתן לחשוף את המשכו.
בממצא כלי החרס סיר בישול (איור 1:5), קנקני שק (איור 2:5, 3), פכים (איור 4:5–6) ונר (איור 7:5).
 
שכבה II
נחשפו שרידי מבנה, קטן יותר מן המבנה שנחשף בשכבה I. נחשפו יסודות של קירות צרים (W128 ,W126; רוחב0.7 מ'; איור 6) שכיוונם מזרח–מערב וקירות הניצבים להם
(W131 ,W115), הבנויים כולם אבני גזית וגוויל בינוניות והשתמרו עד לגובה שני נדבכים. הקירות חילקו את המבנה לפחות לארבעה חדרים (L137 ,L132 ,L127 ,L121; איור 7). בריבוע B2 נחשף קטע קיר (W109) שהקשר בינו לבין שאר השרידים אינו ברור.
בממצא כלי החרס סיר בישול (איור 1:8) וקנקנים (איור 2:8–4).
 
בשל מגבלות השטח שנחפר המבנים נחשפו חלקית ואי-אפשר לשחזר את תוכניתם השלמה. נראה שהמבנה המאוחר גדול ואיתן יותר מהמבנה הקדום, אף שהתוכניות האדריכליות של שני המבנים זהות בכיוונן ולמקצת הקירות תוואי דומה.