על פני כ-1000 דונמים תועדו 18 אתרים (איור 1):

1, 4, 5, 13: טרסות חקלאיות.
2, 3: רגמים.
6, 7, 8, 9: מבנים בנויים אבני גוויל בבנייה יבשה: שניים פתחם בצפון (6 – 3.5×5.0 מ'; 7 – 3×7 מ'), אחד שפתחו הרוס (8 – 87 מ"ר) ואחד סגלגל שפתחו בדרום (9 – כ-4 מ' אורך, 25 מ"ר). בסביבת המבנים נאספו חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית;
10, 11, 12, 14: ערמות סיקול.
15, 17, 18: פיזורי חרסים המתוארכים לתקופה הרומית.
16: חורבה קטנה שבה שרידי בנייה מן התקופות הביזנטית והרומית.
בסביבת הטרסות והרגמים לא נמצאו חרסים או כלי צור ולכן לא ניתן לתארכם.