בריבועים הצפוניים נחשף המשך הקיר האיתן (W105; איור 1), הבנוי מאבני גוויל במגוון גדלים. במזרח, נראה שחלק מן השרידים שנחשפו בתעלות הבדיקה ניגשים אל הקיר ושייכים לתקופת בנייתו או שהם מאוחרים לו במעט. אין אלה קירות אלא מילוי שהוצמד לצדו המזרחי של הקיר.

בשני הריבועים שנחפרו מצדו המערבי של הקיר נתגלו אבנים רבות במגוון גדלים (איור 2), שאולי הונחו לשם פילוס פני הסלע. השרידים שנמצאו בתעלות הבדיקה בצד זה הם כנראה חלק מהצטברות האבנים, ולא קירות: האבנים שונות זו מזו בגודלן ואינן מסודרות, ולא נתגלו מפלסי חיים או רצפות המתייחסים אליהן.
בתוך הקרקע החומה שנחפרה בין האבנים ועל הסלע נתגלו שברי כלי חרס מתקופת הברונזה המאוחרת, בהם קערה (איור 1:3), סיר בישול (איור 2:3) וידית קנקן (איור 3:3), שבר סיר בישול מן התקופה הרומית (איור 6:3) ושבר קערה מן העת החדשה (איור 7:3).
בקרקע החומה שבתוכה נתגלו האבנים נמצאו בעיקר שברי כלי חרס מתקופת הברונזה המאוחרת, מן התקופות הרומית–הביזנטית וכן 'כלי עזה' מן העת החדשה.
 
בריבוע הדרומי נתגלו בתוך אדמת סחף חומה שברי כלי חרס מן התקופות הרומית–הביזנטית, ובהם קערה (איור 4:3) וסיר בישול (איור 5:3).
 
מן החפירה עולה שלצורך בניית קירות חקלאיים במדרון בעת החדשה הובאו למקום אבנים ואדמה לפילוס פני הסלע ולחיזוק הקירות. מכאן ששברי כלי החרס שנתגלו בחפירה אינם באתרם, ונראה שהובאו מן האתר הקדום שבראש הגבעה.