שטח A. נחשף מתקן רבוע (L100; כ-2.0×2.4 מ', 1.8 מ' עומק מרבי; איור 3), הכולל שלוש דפנות סלע אנכיות חצובות. בדופן המערבית (2 מ' רוחב, 1.8 מ' עומק), הרחבה והמוקפדת מבין הדפנות, סותתו ברישול שלוש שורות של גומחות קטנות שמתארן משולש (0.10–0.17×0.30–0.70 מ', 0.1 מ' עומק). בראש הדופן המערבית נחצב שקע דמוי משולש (0.8 מ' רוחב), אליו מתנקזות שתי תעלות צרות. אפשר שהשקע שימש כמרזב. בתחתית המתקן מתחת לשקע זה נחצבה שקערורית (0.30×0.40×0.55 מ'). סמוך לראש המתקן ממערב נחשפו שרידים דלים של שני קירות (W11 ,W10; איור 4), שנבנו באבני שדה במגוון מידות.

 
שטח B. נחשפו תעלה חצובה בציר צפון-מערב–דרום-מזרח (L200; כ-4.6 מ' אורך, 0.20–0.35 מ' רוחב, 0.1–0.6 מ' עומק; איור 5) ומשני צדיה משטח סלע חצוב (L201; כ-2.5×5.0 מ').
 
שטח C. נחשפה חציבה מלבנית (L300; מידות 0.45×0.75 מ', 0.15–0.25 מ' עומק; איור 6).