האתר משתרע על מדרגת נחל ממערב לערוץ של נחל עקב, במרחק כ-500 מ' מדרום לעין עקב. האתר נחפר בשנות ה-70 של המאה הכ' (Munday 1977), ונחשפו בו שלוש שכבות ובהן ממצאים האופייניים לתקופה הפליאוליתית התיכונה. גילו של האתר הוערך לכ-80,000 שנה לפני זמננו, על סמך תיארוך של משקעי טרוורטין שנמצאו בקרבת האתר (Schwarcz et al. 1979).
החפירה הנוכחית נערכה במסגרת פרויקט תיארוך המעבר מהתקופה הפליאוליתית התיכונה לעליונה בנגב במטרה לבדוק את הרצף הסטרטיגרפי ולקבוע את גילו האבסולוטי של האתר בשיטת OSL (Optically-Stimulated Luminescence). שטח החפירה הקודם הורחב לכיוון דרום, ונחפרה גם תעלה גיאולוגית משטח החפירה לכיוון מערב, שהעמיקה עד לבסיס מדרגת הנחל (איור 2).
 
נחשפו 18 יחידות סדימנטולוגיות, שבשלוש מהן זוהו מפלסים ארכיאולוגיים באתרם שלא היו מוכרים עד כה (יחידות 7, 9, 11; איור 3). בשני המפלסים התחתונים (יחידות 11, 9) התגלו ריכוזים של פריטי צור מסותתים. הפריטים נמצאו משוכבים אופקית והשתמרותם טובה. ביחידה 11 נמצאו אפר ופריטים שרופים, המלמדים על מוקד שהיה במקום. המפלס העליון (יחידה 7) נמצא בבסיס שטח החפירה הקודם, והתגלה בו ריכוז של פריטי צור, ובהם גרעינים, פסולת ושבבים, המלמדים על פעילות סיתות שנערכה במקום.
תעשיות הצור משלושת המפלסים מתאפיינות בהפקה של נתזי לבלואה מגרעינים צנטריפטלים וגרעינים חד-כיווניים מתכנסים (איורים 4, 5). בשלושת המפלסים נמצאו טיפוסי כלים אינדיקטיביים, כגון מקרצפים וחודי לבלואה (איור 6).
תיארוך OSL של הסדימנטים מעל ומתחת למפלסים הארכיאולוגיים עתיד לסייע בהבנת הכרונולוגיה של האתר והקשר שלו לאתרים מהתקופה הפליאוליתית התיכונה בסביבה המדברית ולאתרים מאזור החבל הים תיכוני.