החפירה נערכה בשני שטחים (4M ו-68M; איור 1). שטח 4M (ריבועים 9–7/HG) הוא הרחבה של שטח 3M לכיוון דרום. בחפירה בשטח זה נחשפו שני שלבי יישוב עיקריים, האחד מהמאה הט' לפסה"נ והשני מהמאה הח' לפסה"נ; כן התגלו בבור בדרום השטח ממצאים מהתקופה הפרסית. שטח 68M (ריבועים 10–7/GD) הוא המשך החפירה ממערב לחומת הסוגרים שנחשפה על ידי ידין בעונת 1968. שטח זה נחפר בעונת 2018 רק בשבועיים האחרונים של החפירה (בכר ובן-תור 2020). בשנים 1994–1995 נחפרו ריבועים 12–10/ED, הגובלים מצפון בשטח 68M. השנה הורחב השטח לכיוון דרום ומזרח והתחבר לשטח 4M במזרח, ונחשפו ממצאים מהמאה הח' לפסה"נ ומהתקופה הפרסית.
 
שטח 4M
המאה הט' לפסה"נ. נחשפה שורה של חמישה עמודים (איור 2), שהם חלק ממבנה העמודים הדרומי, שחלקו המזרחי נחשף בעונת 2010 (בן-תור וצוקרמן 2010). התגלו רק ראשי העמודים, ונראה כי רצפת המבנה נמצאת בעומק של כ-1.5 מ' מתחת לראשי העמודים.
 
המאה הח' לפסה"נ. הובחנו ארבעה שלבי בנייה. לשלב הקדום יוחס קיר ארוך שנחשף במרכז השטח. ההקשר האדריכלי של הקיר עדיין לא ברור. לשלב השני יוחסה פינת חדר, שנבנתה ישירות על גבי העמודים של מבנה העמודים הדרומי (איור 3). במזרח השטח נחשפו שני קטעי רצפת טיח, הניגשים לקירות המקיפים אותם. על קטעי רצפות אלו התגלו שתי קערות שחיקה. לשלב השלישי, טרם החורבן, יוחס מתחם גדול, שחתם את קטעי הרצפות. מתחם זה כולל שני חדרים (איור 4), הנתחמים ממערב בקיר המזרחי של חומת הסוגרים. החדר הצפוני רוצף באבן בעוד שבחדר הדרומי נחשפה רצפת עפר מהודק. על רצפות אלה התגלו מעל 15 כלי חרס שבורים, הכוללים קנקנים, סירי בישול, קדרה, פך ופכיות, וכן חרוז קרניאול וכף מאבן. כלים אלה הם חלק משכבת החורבן בחצור בעקבות מסע הכיבוש של תגלת פלאסר הג' בשנת 732 לפסה"נ. לשלב המאוחר ביותר ('פוסט חורבן'), יוחס קיר, שהוא חלק משרידי יישוב דל, שנחשף בעבר מעל שכבת החורבן ומתוארך לסוף המאה הח' לפסה"נ (בכר ובן-תור 2020).
 
שטח 68M (איור 5)
המאה הח' לפסה"נ. הובחנו שלושה שלבי בנייה עיקריים. לשלב הקדום יוחסו קירות, השייכים למבנה אחד או לשני מבנים. הקירות ממשיכים דרומה מעבר לגבול החפירה. בחלק הצפוני של השטח התגלה ריצוף שאף הוא שייך לשלב זה.
לשלב האמצעי יוחסו שרידי מבנה נרחב, שחתך את הקירות והריצוף מהשלב הקדום. רק חלקו המזרחי של המבנה נחשף (איור 5, משמאל). במבנה הובחנו שני שלבי משנה, אם כי השלב הקדום כמעט ואינו מוכר, שכן רצפת המבנה התגלתה ריקה לחלוטין מממצא. לשלב המאוחר במבנה יוחסו ארבעה מתקני אבן מעוגלים ומתקן טין מלבני שהתגלו בתוך המבנה (איור 6). חלקו העליון של הקיר הדרומי של המבנה שולב בריצוף שניגש אל אבן רחיים שממשיכה מעבר לגבול הדרומי של שטח החפירה. מחוץ למבנה נחשף רחוב, המקביל לחומת הסוגרים ממזרח. ריצוף הרחוב עשוי עפר מהודק וחצצים קטנים, ועליו נמצאו כמויות גדולות של חרסים ועצמות. כן התגלו על ריצוף הרחוב שבר של צלמית טין כנענית, שני חרוזים ופלך טווייה עשוי עצם. מתחת לרצפת הרחוב התגלו שתיים או שלוש תעלות, ששימושן טרם הוברר (איור 5 באמצע). התעלות נתחמו בשלושה קירות, שנבנו משורה אחת של אבנים. לתעלה המערבית ביותר ניגש ריצוף אבן. על אף שלא זוהתה שכבת חורבן באזור זה, נראה כי המבנה ננטש לפני חורבן חצור בשנת 732 לפסה"נ.
לשלב הבנייה המאוחר ('פוסט חורבן') יוחסו שני חדרים (איור 7), שניגשים לקיר המערבי של חומת הסוגרים. בחדר הדרומי לא זוהתה רצפה, אולם בחדר הצפוני זוהתה רצפת עפר מהודק ועליה טבון וקערת שחיקה מבזלת. על הקיר המזרחי של חומת הסוגרים נבנה קיר צר יותר, אולי על מנת לתחום את האזור.
 
התקופה הפרסית. בדרום השטח נחשפו שני קירות ואזור מרוצף. מתחת לאחד הקירות התגלו שלושה מטבעות כסף מהתקופה הפרסית.