נחפרו ארבעה וחצי ריבועים (איור 2), ונחשפו שרידי בנייה ובור אשפה המתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה. כן נמצא שבר של מטבע זהב מהתקופה הצלבנית. בחפירות קודמות שנערכו באזור נחשפו שרידי מבנים ומתקנים מהתקופה האסלאמית הקדומה (המאות הח'–הי"א לסה"נ), וכן קברי ילדים מהתקופה הממלוכית (טואג וטורגה 2015, ושם הפניות).
 
שרידי בנייה נחשפו בריבועים שבקצוות הדרומי-מזרחי והצפוני-מערבי של שטח החפירה, בעוד שבריבועים האחרים נחשפו הצטברויות אדמה וממצא ללא שרידים אדריכליים. בריבוע הדרומי-מזרחי נחשף יסוד של קיר (108W; איור 3) שנבנה מאבני גוויל קטנות. אל הקיר ניגשת ממזרח רצפת טיח (109L), שהמשיכה מזרחה וצפונה אל מחוץ לשטח החפירה. בחפירת הרצפה ובמילוי האדמה שמתחתיה נמצאו חרסים מהתקופה האסלאמית הקדומה. בהצטברות אדמה שכיסתה את השרידים (100L) נמצאו חרסים המתוארכים לאותה התקופה. בריבוע שממערב לקיר 108 נחשפו בור אשפה (110L; איור 2: חתך 1–1), מעליו שכבת מילוי של אדמה (105L) ומעליה הצטברות אדמה על פני השטח (101L). בריבוע שממערב נחשף מילוי אדמה (106L) מתחת להצטברות האדמה על פני השטח (102L).
בריבוע הצפוני-מערבי נחשפו שרידים דלים של קיר (112W; איור 4), שהשתמרו ממנו שני נדבכי היסוד ואבן אחת מנדבכי העל. סמוך לקיר 112 נמצאו שרידים של טבון (113L), שהשתמר ממנו חלקו התחתון. במילוי אדמה (107L) שכיסה את השרידים ובהצטברות אדמה על פני השטח (103L) נמצאו חרסים מהתקופה האסלאמית הקדומה. בחצי הריבוע הדרומי ביותר (111L) נמצאה משקולת הנושאת כתובת בערבית (עמיתי-פרייס, להלן).
 
ממצא כלי חרס. כל השרידים שנתגלו הופרעו בעבר, למעט המילוי שמתחת לרצפה 109. החרסים מהחפירה תוארכו למן המאה הז' ועד המאה הי"א לסה"נ. נמצאו שברים של קדרה (איור 1:5), קערת LRC (איור 2:5), קערות מזוגגות (איור 3:5–5), קערת ייבוא ממצרים (איור 6:5), קערות מטיפוס סרצ'י לימני מיובאות מבירות (איור 7:5, 8), מחבת מזוגגת (איור 9:5), סיר בישול (איור 10:5), סירי בישול מטיפוס סרצ'י לימני מבירות (איור 11:5–17), קנקן (איור 18:5), קנקנים ירושלמיים (איור 19:5, 20), חיקוי לקנקן ירושלמי (איור 21:5), פך מסננת מעוטר בעיטור תחרה (איור 22:5), פך ועליו שרידי חיפוי אדום (איור 23:5), פכים (איור 24:5, 25), ספל/פכית (איור 26:5) וכלי מעוות (איור 27:5) ועליו זיגוג חיצוני כתוצאה משרפה בחום גבוה ומלחים שהופרשו בחלקו הפנימי. כן נמצאו שני נרות (איור 1:6, 2), מהם נר מס' 1 מזוגג בירוק, וכלי זואומורפי (איור 7).
 
ממצא זכוכית. התגלו כ-30 שברים מכוסים בבליה כהה, מתוכם תשעה אינדיקטיביים (הכלים לא צוירו). השברים נמצאו בלוקוסים 100, 102, 106 ו-107, והם מתוארכים לתקופות העבאסית והפאטימית. בין הכלים שפת קערה, שברי ארבעה בסיסים, בקבוקון (phial), חלק תחתון של בקבוק שלו חתך מרובע, צוואר בקבוק ושבר גוף מעוטר בחריתה.
 
מטבעות
רוברט קול
 
התגלו שני מטבעות על פני השטח בריבוע המזרחי (100L). האחד הוא פלס עבאסי אנונימי שנעשה ביציקה (ר"ע 165693) ומתוארך לסוף המאה הח'–ראשית המאה הט' לסה"נ, מטיפוס נפוץ מאוד בשכבות של התקופה העבאסית ברחבי דרום בלאד א-שאם וג'זירה (Kool 2019:526). השני הוא שבר מטבע זהב של ממלכת ירושלים הצלבנית, מאמצע או סוף המאה הי"ב לסה"נ (ר"ע 165692), והוא ממצא נדיר בחפירות. שבר דמוי-טריז זה הוא דוגמה נדירה במיוחד של טיפוס דו-לשוני, שעל פניו פרטים של דינר פאטימי עם כתובת ערבית כופית במרכז ובהיקף, ועל גבו שרידי דגם משושה ובליטה מרכזית גדולה, הידועים משברי המטבעות שנטבעו על ידי המלכים הצלבנים במהלך המאה הי"ב לסה"נ (Kool, Galili and Sharvit 2016:321).
 
משקולת נושאת כתובת ערבית
ניצן עמיתי-פרייס
 

נמצאה משקולת ברונזה דמוית חבית פחוסה, המורכבת משני חלקים דו-קונים מוחלקים ומחוברים; נקודת החיבור הוחלקה גם היא (לוקוס 111, סל 1052; 0.9 ס"מ קוטר; 4.7 גר' משקלה לאחר ניקוי; איור 8). צד אחד של המשקולת חלק ובמרכזו חור, ובצדה האחר תבליט של כתובת בערבית בת מילה אחת, ובמרכז נקודה בולטת שנותרה מן התבנית שבה נוצקה המשקולת.

הכתובת: عمران

תעתיק: עמראן

לא ידוע האם 'עמראן' הוא שם אדם כפי שטען מייקל בייטס, האוצר לשעבר של האוסף האסלאמי בחברה הנומיסמטית האמריקאית (ANS), או מילה שמשמעותה אולי טכנית (Holland 1986:185). המילה 'עמראן' מופיעה על עריכים של משקולות במגוון צורות — חבית, דיסקואיד (לשקילת דינרים) ולבנה — שנמצאו ברחבי ארץ ישראל (Holland 1986:185). משקולת דומה לשקילת דינר אחד נמצאה בחפירה ברמלה (דרום); משקלה 4.2 גר' ועליה אות לא ברורה, אולי האות עין בערבית (Tal 2008:206, No. 3). חמש משקולות שעליהן הכיתוב 'עמראן' (0.5–1.0 דינר; עד 4 גר') ומקורן בקיסריה נמצאות באוסף של הולנד; ההקשר הארכיאולוגי שלהן לא ידוע (Holland 1986:45, Nos. 129, 154, 155, 158, 159). באוסף של הנדין נמצאה משקולת נוספת שעליה אותה כתובת (4.15 גר'); המקום בו נמצאה המשקולת אינו ידוע (Hendin 2007:229, No. 435).

 
ארכיאוזואולוגיה
תהילה שדיאל

התגלה מכלול קטן ודל של 32 שברי עצמות בעלי חיים (טבלה 1). זוהו 19 עצמות של צאן, שתי עצמות של בקר ו-11 עצמות של בעלי חיים בגודל גוף בינוני (כמו עז או כבש). כל העצמות נמצאו בלוקוסים של הצטברויות. התפלגות חלקי השלד במכלול (טבלה 2; Stiner 2002) מראה כי רוב העצמות הן שברי גפיים ארוכות, המעידות על חלקים עתירי בשר באופן יחסי לשאר הגוף. גילאי הפרטים על פי עצמות בעלות אפיפזה (קצה העצם): רק בעשר עצמות מהמכלול זוהה הקצה, ובכולן הוא היה מאוחה, נתון המעיד כי בעלי החיים היו בוגרים. במכלול נמצאו 5 שיניים טוחנות של צאן. רמת שחיקת השיניים גבוהה (Grant 1982) ומעידה על פרטים בוגרים. ניתן להציע על פי הגילים של הפרטים כי רוב הפרטים נוצלו עד תום גם לתוצרים משניים, כגון צמר וחלב, ועם זאת יש להתחשב בגודלו הקטן של המכלול. על גבי שברי העצמות לא נצפו סימני לעיסה של טורפים, סימני חיתוך או שריפה. מיעוט סימני פעולות האדם על העצמות נובע כנראה מגודלו המצומצם של המכלול.
 
טבלה 1. ממצא עצמות בעלי החיים
 
המין
 
לוקוס 100
 
לוקוס 106
 
לוקוס 107
 
סה"כ
צאן
11
4
4
19 (60%)
בקר
1
 
1
2 (6%)
בעלי חיים בגודל בינוני
 
6
5
11 (34%)
סה"כ
12
10
10
32 (100%)
 
טבלה 2. התפלגות חלקי שלד במכלול
חלק השלד
צאן
בעל חיים בגודל בינוני
בקר
סה"כ
ראש
5
 
 
5
עצמות גפיים
8
 
 
8
צלעות
1
 
 
1
אצבעות
3
 
 
3
עצמות ארוכות
2
11
2
15
סה"כ
19
11
2
32