נחשפו קטע מהדרך הרומית שחיברה בין עכו לצור ושרידי בנייה (איור 2). בחפירה לא התגלה ממצא מתארך. קטעים נוספים מדרך רומית זו נחשפו בעבר (מאייר תשמ"ב [איור 1: 883-A]; יתאח תשנ"ח [איור 1: 2219-A]; לרר 2012 [איור 1: 6299-A]; לרר 2016 [איור 1: 7304-A]).
 
שרידי דרך. במזרח שטח החפירה נחשפו שרידי דרך רומית (106L) בציר צפון–דרום, שהשתמרו ממנה חלק מהתשתית ומאבני ריצוף. התשתית נבנתה מאבני גוויל במגוון גדלים, והריצוף מעליה נבנה מאבנים מלבניות שטוחות (0.5 × 0.7 מ').
 
שרידי בנייה. במערב השטח נחשף מפלס אחיד של אבני גוויל (102L; איור 2), ששימושו אינו ברור. מצפון לו נחשף קיר (104W), שנבנה בכיוון מזרח–מערב מאבני גוויל מסותתות חלקית (0.2 × 0.2 × 0.4 מ') והשתמר לגובה שני נדבכים. הקיר נפגע מבנייה בימינו (105L). במזרח השטח, מדרום לדרך הרומית, התגלו שרידים של מתקן רבוע (101L; 3 × 4 מ'; איור 3), שנבנה מאבני גזית בשילוב אבני גוויל במגוון מידות. במתקן שולבו אבן גזית גדולה במיוחד (0.5 × 0.5 × 1.0 מ') וחוליית עמוד בשימוש משני (איור 4). המתקן נפגע בצדיו המערבי והדרומי. ייתכן שהוא נועד לשמש במה. אל המתקן ניגש מדרום קיר (103W; 0.5 מ' אורך חשיפה, 0.3 מ' רוחב), שנבנה מאבני גוויל בינוניות וקטנות ללא חומר מליטה; הוא נמשך לדרום אל מחוץ לשטח החפירה. זמנם של השרידים אינו ידוע שכן לא התגלה ממצא מתארך.