נפתחו שני ריבועי חפירה במקומות שבהם נתגלו שרידים עתיקים בתוך התעלה (6 מ' רוחב, 1.5 מ' עומק). נתגלה קטע (2.5 X 7.0 מ') של משטח אבני גיר מסותתות (0.2 X 0.4 מ' גודל ממוצע של אבן) וחלוקי נחל שהונחו ישירות על הקרקע האלוביאלית המאפיינת את האזור (איור 1). המשטח משופע מעט לכיוון דרום, אך ייתכן שבעבר הוא היה מפולס. בין אבני המשטח נתגלו שברים רבים של כלי חרס מן התקופות הרומית המאוחרת (איור 2: 2-1 - קערות, 3 - צלחת, 5 - פך) והביזנטית (איור 2: 4 - קדרה). נראה שלמשטח היה שימוש חקלאי או תעשייתי ולאחר נטישתו בתקופה הביזנטית הוא כוסה בקרקע החרסיתית (1.5 מ' גובה). משטח אבן דומה נתגלה על ידי  א' ינאי בחפירות תל שבח (ר' חדשות ארכאולוגיות קח). כ-0.5 מ' מערבית למשטח האבנים נתגלתה שורת אבנים שהיתה ככל הנראה חלק ממיתקן חקלאי.