מיתקן חצוב (לוקוס 100; 1.75 מ' רוחב) נמצא בעומק 2.4 מ' מפני השטח. תחת שכבת אדמה חומה ואבנים גדולות ושכבת חלוקים נמצאה שכבת אדמה כהה עם חרסים מהתקופה ההלניסטית: מורטריה (איור 1:2), קערית (איור 3:2), קדרה (איור 4:2), סיר בישול (איור 6:2) וקנקנים (איור 11-8:2). בתחתית המיתקן נמצאו אבני בנייה מסותתות.

 

מיתקן חצוב (לוקוס 101) נמצא 6.5 מ' ממערב ללוקוס  100. הכניסה אליו היתה דרך מעבר חצוב שאורכו כ-7 מ'. בפתח (1.31 מ' גובה, 0.81 מ' רוחב) נמצא כלי כתישה שבור מבזלת ועל רצפתו שברי חרסים מהתקופה ההלניסטית: קדרה (איור 5:2) וקנקן (איור 12:2). מעבר לפתח היו שני חדרים חצובים.

 

משטח חצוב (לוקוס 102) כ-1.5 מ' מדרום-מערב ללוקוס 101 (1.00 × 1.82 מ'). על המשטח נמצאה שכבת אדמה (0.2 מ' עובי) ובתוכה שברי חרסים מהתקופה ההלניסטית.

 

פתח חצוב (לוקוס 103; מטר אחד רוחב) 17.5 מ' מצפון ללוקוס 102 בעומק 2.19 מ' מפני השטח וסמוך לו שתי אבנים מסותתות. ליד הפתח החצוב נמצאו שברי חרסים מהתקופה ההלניסטית: מורטריה (איור 2:2), סיר בישול (איור 7:2) וקנקנים (איור 13:2, 14).

 

בשל הפגיעה במיתקנים קשה היה לקבוע בוודאות את הקשר ביניהם. ניתן לשער שמיתקנים 101, ו-103 היו חלק ממחילות מסתור.