במדרון הגדה הדרומית של נחל כפירה בור מים חצוב שאותר בסקר פיתוח, נבדק בחתך באמצעות כלי מכני, ובחפירה נוקה ותועד (איורים 1, 2).
הבור סגלגל וחתכו פעמוני (3.5-4.0 × 4.0 מ'). דופנותיו ורצפתו טויחו בשכבת טיח הידראולי (14 מ''מ). בתקרת הבור נחצב פתח מלבני (לוקוס 1; 1.0 × 0.8 מ', 0.6 מ' גובה). מילוי הבור כלל שכבה מעורבת של עפר אפור ומפולת אבנים גדולות (לוקוס 2; 1.0 × 0.8 מ', 2-1 מ' גובה) ותחתיה שכבת שרפה (לוקוס 3; 0.1 מ'). על רצפת הבור הורבדה שכבת עפר (לוקוס 4; 0.5 מ' עובי), כנראה מתקופת השימוש בו ונמצאו בה שברי פכים מהמאה הא' לפסה"נ (איור 7-1:3). במילוי העליון, מתחת לפתח הבור, נמצאו שברי פך מטיפוס FBW, המתוארך למאות הז'-הח' לסה"נ (איור 8:3).
את משטח הבור תוחם במרחק 2.5 מ' ממערב קיר טרסה שכיוונו צפון–דרום ואליו ניצב קיר גדר שחצץ בין חלקות חקלאיות.