בתוך יחידה חקלאית לרגלי מדרון מבנה נמצא (37; איור 2). על הגבעה הסמוכה שמצפון-מערב מתקנים חצובים בסלע, בור מים חצוב (32) ובמדרון הדרומי-מזרחי מערת קבורה

(33). המבנה גדול ממדים, תוכניתו מלבנית כנראה והוא בנוי באבני גוויל גדולות. בשטחו נמצאו חרסים רבים מתקופת הברזל 2 (המאות הח'–הז' לפסה"נ). ייתכן לפיכך שזהו בית חווה מתקופת הברזל 2 שהתקיים גם בתקופות מאוחרות, על סמך חרסים מן התקופות הפרסית, הרומית והביזנטית שנמצאו בסביבתו. החווה מוקפת מדרגות חקלאיות רבות. המדרגות הקרובות למבנה שונות בסגנון בנייתן משאר המדרגות המכסות את המדרונות: הן בנויות באבנים גדולות מאוד (מס' 38, איור 3). החווה קשורה לחקלאות קדומה, בדומה לחווה בח' א-ראס (‘Atiqot 40:39–63), כ-780 מ' מצפון-מערב.

נמצא פיזור חרסים מתקופת הברזל 2 ומתקופות מאוחרות (30), באזור רחב ושטוח בין מדרגות חקלאיות ומצוקי סלע, במדרון מתון שביניהם שטחי קרקע רחבים מכוסים בחול של סלע גיר צהוב מתפורר. לא נמצאו שרידי אדריכלות, ייתכן שבמצוקי הסלע המכוסים בצמחייה היו מערות קבורה חצובות. פזורות חרסים נוספות: מתקופות הברזל, הרומית והביזנטית (5) ומהתקופות הרומית והביזנטית (11).
הובחנו שני טיפוסים של מערות קבורה. לטיפוס אחד שייכת מערת קבורה מפוארת (24; איורים 4, 5), כ-100 מ' מדרום-מזרח לעין יעל. למערה פתח מעוגל שסביבו עוצבו שתי מסגרות קמורות חצובות בקפידה. לפני חזית המערה, שרידי חצר מלבנית חצובה. חלל המערה מלבני וחצוב בגסות. מערה אחרת (42; איור 6) שפתחה מעוגל משמשת היום מחסן לתושבים המקומיים; סגנון חציבתה וצורת החלל דומים לאלה של מערה 24.
טיפוס שני של מערות קבורה מיוצג בשלוש מערות חצובות במדרגות סלע (8, 10, 18 ואולי גם 43 – מצוק סלע ובו פתח). למערות פתח מלבני קטן ולעתים מסגרת חצובה מלבנית סביב הפתח. כן נסקרו שתי חציבות מלבניות, כנראה חצרות של מערות קבורה
(16, 17), מחסה סלע טבעי (? 29) שמולו קיר אבנים מעוגל – ייתכן מכלאה ומערת מגורים רחבה (34, מערת קבורה בעבר?) שלפני חזיתה חצר תחומה בקיר אבנים.
 
עוד נסקרו בור עגול מדופן באבני גוויל קטנות (14) שייעודו אינו ברור, שתי שומרות (44, 45), שרידים של שומרות אחרות המשולבות במדרגות חקלאיות בנות זמננו (7, 39, 41), מערות (1, 6, 26, 31, 35), שלוש מחצבות (3, 19, 22), גת חצובה (4), מגוון חציבות שחלקן כנראה שרידי מתקנים (12, 21, 25, 27) ומדרגות עיבוד וקירות שדה בנויים באבני גוויל (2, 9, 13, 15, 20, 28, 36). בקרבת קיר 36 נמצאו חרסים מתקופות הברזל 2, הרומית והביזנטית. נוסף על הקירות הקדומים ככל הנראה, האזור משופע במדרגות חקלאיות בנות זמננו.
שרידי מבנה מודרני(? 40) בנוי מאבני גוויל בינוניות וקטנות בין שתי מדרגות חקלאיות. במורד המדרון פזורים מעט חרסים מן התקופה הביזנטית.
 
באזור הנסקר התקיימה חקלאות למן תקופת הברזל ואילך; הממצא הבולט המעיד על כך הוא מכלול החווה, הדומה כנראה לזה שבח' א-ראס. בתקופת הברזל 2 התקיים במקום יישוב חקלאי. במדרגות הסלע בולט המספר הגדול של מערות קבורה חצובות, בהן אחת מפוארת (זיקה לווילה הרומית שבעין יעל?), הקשורות לתקופות ההתיישבות במקום.