נחפרו תשעה חצאי ריבועים לאורך כ-100 מ' (איור 1), בתוך שכבת אדמת חמרה. בחצאי הריבועים B10–B2 נמצאו חרסים מהתקופות הכלקוליתית והברזל עם אבנים קטנות ואילו בחצאי הריבועים B17–B11 נמצאו ממצאים מאוחרים יותר, מן התקופות הפרסית (המאה הד' לפסה"נ), הרומית הקדומה (המאה הא' לסה"נ) והביזנטית.

 
בריבוע B2 (איור 2) נחשפו חרסים עם אבנים קטנות, ונמצאה קדרה מתקופת הברזל (איור 8:3).
בריבוע B5 נמצא מפלס אבנים דומה (איורים 4, 5) וכלים מהתקופה הכלקוליתית:קערת V (איור 1:3), בזיך (איור 2:3) וידית מחבצה (איור 4:3).
בריבוע B6 נמצאה שכבת חרסים מן התקופות הכלקוליתית והברזל. מהתקופה הכלקוליתית נמצאו ידית נקב (איור 3:3) וכן שני שברים מעוטרים בטביעת קנה (איור 5:3, 6), עיטור שכיח פחות בתקופה הכלקוליתית. עיטור שכיח יותר – עיטור בהון על רכס נמצא על שבר קטן (לא צויר). מתקופת הברזל נמצא פך (איור 10:3)
בריבוע B9 נחשף חציו המזרחי של עיגול חפור לתוך החמרה. חציו המערבי מתחת לכביש. בתוך חצי העיגול נמצאה גולגולת של בקר (Bos Taurus) עם לסתות עליונות, שמאל וימין, שרידי קרן אחת ימנית, שן טוחנת אחת שמאלית ושן טרום-טוחנת אחת שמאלית; עוד נמצאה לסת עליונה ימנית ובה שלוש שיניים טוחנות ושלוש שיניים טרום-טוחנות של חזיר הבית (Sus Scorfa) (מ' שדה, מידע בעל פה; איור 6). עצמות בעלי החיים אלה נמצאו עם חרסים מן התקופה הכלקוליתית ויש לתארכם לתקופה זו.
בריבוע B10, שנפגע מקו ביוב, נמצאו חרסים רבים מתקופת הברזל, בהם קערה (איור 7:3) וקנקן (איור 9:3).
בריבוע B11 נתגלה בור מים (2.77×3.10 מ' קוטר, 0.7 מ' עובי הדופן, 1.9 מ' עומק; איור 7) בנוי אבני גוויל קטנות (0.10×0.15 מ'; איור 8) ומתוארך לתקופה הביזנטית.
בריבוע B15 נחשפה שכבת אדמה כהה ובתוכה חמישה סירי בישול מהתקופה הרומית הקדומה (המאה הא' לסה"נ; איור 9). הקרמיקה מעורבת משתי תקופות – פרסית ורומית קדומה. מהתקופה הפרסית נמצאו שלוש קערות (איור 1:10–3), קנקן (איור 4:10) ופך (איור 5:10). מן התקופה הרומית נמצאו קערה (איור 6:10), קדרת בישול (איור 7:10), סירי בישול (איור 9:10–11) וקנקן (איור 12:10). נמצאה גם מחט ברזל שבורה (איור 11).
בריבוע B16 נחשפה שכבת אבנים שנפגעה במהלך חיתוכי הבדיקה (איור 12). נתגלו ארבעה שברי קערות זכוכית המתוארכים למחצית הראשונה של המאה הא' לסה"נ (ר' להלן), וכן קדרת בישול מהתקופה הרומית (איור 8:10). 
                   
ממצא הזכוכית
יעל גורין-רוזן
שברי ארבע קערות זכוכית נמצאו בריבוע B16 שלוש מהן נעשו ביציקה (איור 1:13–3) ורביעית בשיטת הניפוח (איור 4:13). הקערות באיור 1:13, 2 שייכות לקבוצה המכונה Ribbed Bowls, קערות עמוקות המעוטרות בצדן החיצוני בצילוע אנכי ובצדן הפנימי בפסים אופקיים החרוטים מתחת לשפה (איור 1:13, 2) ובחלק התחתון של הגוף (איור 1:13), שתיהן מזכוכית בגוון כחלחל-ירקרק המכוסה בשכבת בליה שחורה כסופה מאכלת. על אף הדמיון ביניהן – העיבוד המרושל והסימנים שהותיר כלי העבודה בראש הצלעות – הקערות מייצגות שני תת-טיפוסים הנבדלים באופן עיבוד השפה ועיבוד הצלעות הלא אחידות.
הקערה באיור 3:13 מזכוכית בגוון ירקרק-כחלחל מכוסה בבליה שחורה וכסופה, שייכת לקבוצה המכונה Linear-Cut Bowls, קערות יצוקות המעוטרות בצדן הפנימי בפסים אופקיים חרוטים: אחד מתחת לשפה ושניים צמודים בחלק התחתון של הגוף. 
הבסיס באיור 4:13 מזכוכית בגוון כחלחל-ירקרק מכוסה בליה שחורה עבה שאיכלה את הדופן. הבסיס מעובה, טבעתי וחלול, במרכזו צלקת מוט הזגג, עדות מובהקת לניפוח הכלי.
שילוב של קערות שנעשו ביציקה עם כלים שנעשו בניפוח מאפיין את המחצית הראשונה של המאה הא' לסה"נ. מאוחר יותר רווח השימוש בניפוח והקערות היצוקות נעלמו. התופעה הזו מוכרת מחפירות הרובע היהודי בירושלים, שם נמצאו כלים דומים מאוד לאלה. לפיכך אפשר לתארך את קבוצת כלי הזכוכית שנמצאו בחפירה זו למחצית הראשונה של המאה הא' לסה"נ.
 
באתר שתי תקופות יישוב עיקריות. היישוב הקדום נמצא בריבועים הצפוניים וכולל ממצאים מהתקופה הכלקוליתית, עדות ראשונה לתקופה זו באזור (27.1 מ' מעל פני הים), ומתקופת הברזל.
היישוב המאוחר נמצא בריבועים הדרומיים וכולל ממצאים מן התקופות הפרסית והרומית הקדומה.
לא נמצאו חרסים מתקופת הברונזה התיכונה אף שבחפירות אחרות באזור נמצאו חרסים מתקופה זו. בחפירה שנערכה לאחרונה (הרשאה מס' 5940-A) ברח' אחווה, כ-50 מ' מדרום לחפירה זו נמצאו חרסים בעיקר מתקופת הברונזה התיכונה, ומעט מתקופת הברונזה הקדומה והתקופה הרומית.