גת 2 (איורים 3, 4). גת בינונית שנחצבה במחשוף סלע גיר קשה, נמוך מגת 1. החלק המזרחי של הגת נחצב מעל תקרת הסלע של מערה 3. הגת גובלת בדרום ובצפון במחצבות לאבני בנייה. משטח הדריכה של הגת (L111) נחפר בשנת 2011 ואילו בור השיקוע ובור האיגום נחפרו בעונה זו. משטח הדריכה משופע למזרח אל בור שיקוע (L130; מידות 0.9 × 1.0 מ', כ-0.9 מ' עומק) ובור איגום (L140; מידות 1.2 × 1.6 מ', כ-1.8 מ' עומק; איור 5) סגלגלים. הקרקעית והדפנות של בור האיגום טויחו בשכבה של טיח אפור בהיר ומעט פחם, האופייני לגתות מימי הבית השני. מבור האיגום של גת 1 זרמו עודפי תירוש אל משטח הדריכה של גת 2, ולכן נראה כי שתי הגתות פעלו יחדיו לאחר חציבתה של גת 2. לאחר שהגת יצאה מכלל שימוש נפרץ בדופן הדרומית של בור האיגום שלה פתח, שהוליך אל מערה 3 (להלן).

 
מערה 3 (L132). מערה סגלגלה טבעית במדרגת סלע קירטון. במחשוף סלע הנארי שמעל המערה חצובה גת 2. הכניסה למערה נחצבה מבור האיגום של הגת. המערה כוללת חלל אחד (3.3 × 3.8 מ', 2.4 מ' גובה מרבי), ופתחה פונה לצפון. הפתח וחלקים מהמערה נפגעו מעץ שגדל בבור האיגום של גת 2 וממים שחדרו דרך שורשי העץ. בהצטברות אדמה חומה בחלק העליון של המערה התגלו שברי קנקנים וחפצים בני זמננו. כמטר מעל לקרקעית המערה התגלה רובד של אדמה אפורה ללא ממצאים (L131). על קרקעית הסלע של המערה (L143) התגלו מעט עצמות בעלי חיים וסיר בישול באתרו המתוארך לתקופה הממלוכית או לראשית התקופה העות'מאנית (איור 6). סיר בישול דומה התגלה בחפירה בח' אל-קט (הר חומה; הרשאה מס' 6652-A). נראה שהמערה שימשה למחסה או למגורים בפרק זמן קצר בתקופה הממלוכית או בראשית התקופה העות'מאנית.
 
מבנה 1 (4.5 × 5.0 מ'; איורים 7, 8). נחשפו קירות יסוד של מבנה בן זמננו (W127 ,W122 ,W121; כ-1.5 מ' גובה השתמרות מרבי), שנבנו מעל קיר תמך של מדרגת עיבוד (W124). קירות 121 ו-122 רחבים (1.9 מ') ואילו קיר 127 צר. הקירות נבנו מפן חיצוני של אבנים שטוחות, מלבניות, מהוקצעות, ומפן פנימי של אבני שדה בינוניות וקטנות, שלוכדו באדמה אדומה, סיד וחצצים. במרכז קיר 127 המזרחי נבנתה נישה קטנה (0.9 × 1.0 מ'), התחומה בשלושה קירות קצרים (W126 ,W125 ,W123). בפתח הנישה הותקנו אבן סף מסותתת, ובה שקע לציר הדלת, ומעליה בסיסי המזוזות מאבני גזית. על הנישה התמוטט קטע מתקרת הבטון של המבנה. בקיר 122 הדרומי התגלה מטבע של חמש אגורות משנת 1961, המלמד שהמבנה הוקם בשנה זו או מאוחר יותר.
 
מדרגת עיבוד 3 (איורים 9, 10). התגלה קיר של מדרגת עיבוד (W120; רוחב 0.4–0.5 מ'), שנבנה משורה או שתי שורות של אבני גוויל לגובה של שישה-שבעה נדבכים (כ-2 מ'). הפן החיצוני של הקיר נבנה היטב ויושר, ואילו הפן הפנימי נבנה ברישול. הקיר חוסם אדמת סחף חומה ופסולת בנייה בת זמננו (L136). בקיר נחשף פתח מלבני (L139; מידות 0.4 × 0.5 מ'), שנבנה משתי אבני גזית מלבניות, ששימשו כסף ומשקוף, ומשלוש אבנים מלבניות בכל צד של הפתח לתמיכת המשקוף. הפתח היה סתום באדמת סחף חומה ללא ממצאים (L138). דומה שהפתח נועד לנקז מי גשמים שהצטברו בשטח מדרגת העיבוד להורדת לחץ מהקיר. ממצאים בני זמננו שהתגלו במילויי אדמה משני צדי הקיר (L137,L136), ובהם שברי אזבסט ובטון וכן פטינה בהירה מאבני הקירות מלמדים שהמבנה נבנה בעת האחרונה.
 
בחפירה הושלמה חפירתה של גת חצובה, שייתכן והייתה בשימוש בימי הבית השני. בתקופה הממלוכית או בראשית התקופה העות'מנית נחצב בבור האיגום של הגת פתח שהוליך למערה טבעית. נראה שהמערה הייתה בשימוש בפרק זמן קצר. בקרבת מקום נחשפו שרידי מבנה ומדרגת עיבוד שנבנו בזמננו.

 

 


 

ברדה ל' 2011. ירושלים, קריית היובל, סקר. חדשות ארכיאולוגיות 123.

 

בארי ר' 2012. ירושלים, קריית היובל. חדשות ארכיאולוגיות 124.