נחפרו שני ריבועים (F4 ,F1; איורים 2, 3) ונחשפו בהם שני קטעים של קיר תמך של מדרגת עיבוד (W12; איורים 3, 4) הנמשך בציר מזרח–מערב. המדרגה תוארכה לתקופה ההלניסטית על סמך חרסים (לא צוירו). ממערב למדרגת העיבוד נחפרו חציבה מלבנית (F3; איורים 2, 5, 6) ובודדה סגלגלה (F2; איורים 2, 5, 7) ששימשה כנראה לסחיטת זיתים בשטח. את החציבה והבודדה אי אפשר לתארך. בחלק המערבי של השטח תועדה מערת קבורה, שלה מבואה וחצר (F5; איורים 2; 8–10). המערה לא נחפרה, אך אפשר היה להבחין בכוכים. ממערב לשטח החפירה, מחוץ לאזור המיועד לפיתוח, זוהתה גת.

 
המתקנים החקלאיים שנחשפו בחפירה והגת מלמדים כי השטח שימש לחקלאות בתקופה ההלניסטית.