נחשף בור איגום חצוב ומטויח של גת מהתקופה הביזנטית (איורים 1, 2). מן הבור (2.0-1.8 מ' עומק) השתמרו הדופן המזרחית (1.8 מ' אורך) ומזרחה של הדופן הדרומית (כ-1.7 מ' אורך). קרקעית הבור משופעת לצפון, ובפינתה הצפונית-מזרחית נחצב בור שיקוע מעוגל (כ-0.6 מ' קוטר, 0.5-0.4 מ' עומק). אל קרקעית הבור מוליכות חמש מדרגות

(0.50-0.45 מ' רוחב, 0.3 מ' גובה; איור 3), ארבע מהן, העליונות, חצובות לצד הדופן המזרחית של הבור והמדרגה התחתונה נחצבה בפינה הדרומית-מזרחית של הבור, לצד הדופן הדרומית. דפנות הבור, קרקעיתו, בור השיקוע והמדרגות טויחו בשתי שכבות של טיח הידראולי לבן, שמעורבים בו גרגרים אפורים. שכבת הטיח התחתונה (כ-1.5 ס"מ עובי) דופנה בחרסים גדולים ושכבת הטיח העליונה הוחלקה. בחתך מצפון לבור האיגום הובחנו שרידים נוספים של טיח (איור 4), השייכים אולי למשטח הדריכה של הגת שלא השתמר. בתחתית בור האיגום התגלו חרסים מהתקופה הביזנטית, ובהם סיר בישול (איור 5: 1) וקנקן (איור 5: 2).