השטח המזרחי. התגלו תשעה קברים (T11 ,T9–T2) משלושה טיפוסים: קברי ארגז בנויים אבן, קברי שוחה וקבורת קנקן יחידה. כל הקברים נחפרו אל תוך קרקע חולית, המכסה את סלע הכורכר בשיפולי הגבעה. קברי הארגז דופנו באבני כורכר מלבניות, שסותתו בפן הפונה לפנים הקבר. הקבורות כוללות בדרך כלל נקבר יחיד, שהונח פרקדן על גבו וידיו לצדי הגוף. בשני קברים התגלו קבורות משותפות, האחת כוללת שלושה נקברים בוגרים והשנייה כוללת שני נקברים בוגרים וילד. בחלק מן הקברים התגלו ליד הנקברים מנחות קבורה, ובהן כלי חרס, כלי מתכת ותכשיטים (איורים 3, 4). כל הקברים תוארכו על פי הממצאים לתקופת הברזל 1.

 

השטח המערבי. התגלו שרידים דלים של מפלס חיים (L120), ובו שברי כלי חרס המתוארכים לתקופה העבאסית.