נפתחה רצועה (3×15 מ'; איור 1) ונחשפו שש שכבות (VII) שאפשר לייחסן לתקופות הניאוליתית הקדם-קרמית ב', הכלקוליתית התיכונה והברונזה הקדומה 1 ו-2. שכבות I ו-II נחפרו בכל שטח החפירה, אך שכבה III ושכבות VI–IV נחפרו בהקף קטן יותר (3×5 מ', 2×2 מ' בהתאמה).

 
שכבה VI מורכבת מסדימנט חרסיתי כהה עם תרכיזי גיר, ללא ממצא.
שכבה V מורכבת מאדמת טרה רוסה כהה עם תרכיזי גיר (עד 0.3–0.4 מ' עובי). הממצא הדל כולל פריטי צור, ללא שברי כלי חרס, ובהם פריטים אינדיקטיביים דוגמת גרזן (איור 1:2), ראש חץ (איור 2:2) ולהבי רכס שהופקו בטכנולוגיה הנביפורמית (איור 3:2, 4), המתארכים את השכבה לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב'.
שכבה IV מורכבת מסדימנט חום (כ-0.5 מ' עובי) המכיל חרסים וכלי צור. נחשף מפלס חיים החותם את שכבה V ומורכב ממשטח אבנים הניגש בשיפוע מתון לשרידי מתקן עגול בחלק הצפוני של הריבוע. למרות השטח הקטן שנחפר, שכבה זו עשירה בממצא שנמצא ברובו על מפלס האבנים, כגון קערות תמימות (איור 1:3) שהוכנו באובניים איטיים ומשקולות חרס (איור 2:3). תצפיות ראשוניות על המכלול הקרמי ועל כלי הצור, הכוללים להבי מגל קטומים ובעלי גב, משייכות את השכבה לתקופה הכלקוליתית התיכונה.
שכבה III שהיא העיקרית באתר, מורכבת ממילוי חרסיתי בצבע חום בהיר (כ-0.7 מ' עובי). נחשפו יסודות בנויים אבן של לפחות שני מבנים צמודים שפינותיהם מתעגלות (איור 4), האופייניים לתקופת הברונזה הקדומה 1ב.
הממצא עשיר במיוחד וכולל כלי חרס אופייניים רבים שעליהם עיטור דמוי חבל ומשח פסים. מכלול הצור מכיל בעיקר כלים האופייניים לתקופה הכלקוליתית כגון כילפות (איור 1:5), גרזנים דקים על צור לווחי (איור 2:5) ולהבי מגל בעלי גב (איור 6), ככל הנראה בשל חדירת יסודות המבנים לשכבה IV. ממצא ייחודי הוא בסיס כלי חרס שעליו טבועה דמות (איור 7), שאפשר לפרשה בשתי דרכים לפחות: דמות אדם יושב ששתי ידיו מופנות כלפי מעלה, בדומה לטביעת חותם גליל שנמצאה בגבעת רבי (A. Ben-Tor. 1992. New Light on Cylinder Seal Impressions Showing Cult Scenes from Early Bronze Age Palestine, Israel Exploration Journal 42: 153-164), או דמות בעל חיים עם זנב, ככל הנראה עקרב, בדומה לחרותות המופיעות בתקופת הברונזה הקדומה על מגרדי מניפה (OO. Marder, E. braun and I. Milevski. 1995. The Flint assemblage of lower Horvat Illin: Some technical and economic considerations, ‘Atiqot XXVII: 63-95).
שכבה II מורכבת מאדמת טרה רוסה חומה המכילה אבנים קטנות (כ-0.55 מ' עובי). השכבה נחשפה בדרום ונראה שהאזור הצפוני, הקרוב יותר אל ערוץ נחל ציפורי, נסחף. נחשפו שרידי שלושה קירות (איור 8) שאולי מעידים על אדריכלות מלבנית, שכן המפגש בין הקיר הארוך (W10) לקיר קטן יותר ממערב (W11) יוצר זווית ישרה. הממצא כולל שברי כלי חרס המתוארכים ברובם לתקופת הברונזה הקדומה 2 ומכלול צור מעורב שבו פריטים המתוארכים למן התקופה הכלקוליתית הקדומה ועד לתקופת הברונזה הקדומה, ובכלל זה שני להבים כנעניים אופייניים, האחד משוברר (איור 1:9) והשני לא משוברר (איור 2:9).
שכבה I היא שכבת פני שטח (0.7–1.0 מ' עובי) משופעת קלות לצפון, שעברה חריש עמוק ומכילה ממצא ארכיאולוגי (חרסים וכלי צור) מעורב בממצא בן זמננו.
 
סביר להניח שההתיישבות באתר במרוצת התקופות קשורה למעיין. למרות החפירה המצומצמת, עוצמת השכבות ועושר הממצא מעידים שהיה זה ללא ספק יישוב מרכזי בגליל התחתון בתקופה הכלקוליתית התיכונה ובתקופת הברונזה הקדומה 1, ולא מן הנמנע שכך היה גם בתקופות הניאוליתית הקדם-קרמית ב', הכלקוליתית הקדומה והברונזה הקדומה 2. לאור השתמרות מבנים בשכבות II ו-III ורפאות כלי חרס בשכבה IV נראה כי האתר השתמר היטב. לפיכך לאתר חשיבות מרכזית להבנת ההתפתחות מיישוביי קבע חקלאיים ליישובים עירוניים באזור זה, שהחלה בתקופה הניאוליתית (המהפכה הניאוליתית) ונמשכה עד תקופת הברונזה הקדומה (המהפכה האורבנית).