בסקרים ובחפירות שנערכו בקרבת מקום נחשף רצף התיישבות מהתקופה הניאוליתית הקרמית ולמן תקופת הברזל ועד ימינו (וקסלר-בדולח ופטרסון-סולימני תשנ"ח; בצר 2012; סטורצ'ן 2012; מזרחי 2015; הבר ומלמן 2018; הבר 2019; הרשאות מס' 6499-A, 7989-A, 8351-A).

בחתכי הבדיקה נחשפו שרידים של קיר שדה, שנבנה במקביל לערוץ נחל ישעי. החפירה (כ-75 מ"ר) נערכה לאורכו של הקיר (13W; איורים 2, 3), שנבנה בציר צפון–דרום משורה אחת של אבני שדה גדולות (0.3 × 0.5 מ' בממוצע), ללא חומרי מליטה, והשתמר לגובה נדבך אחד. בקצה הדרומי של הקיר התגלתה מפולת אבנים. לצד הקיר נערכו שני חתכי בדיקה (12L, 14L), והתברר כי הוא נבנה לתוך אדמת סחף שמעורבים בה חלוקי נחל קטנים וחרסים (איור 4). בחפירה התגלה ממצא קרמי (לא צויר) מתקופות הברזל, ההלניסטית והביזנטית, שמקורו בשכבות האדמה הניגשות אל הקיר ממערב (16L) וממזרח (17L) ובפני השטח. מקורו של הממצא הקרמי בסחף שהגיע מאתרים קדומים הגבוהים משטח החפירה, ועל כן הממצא אינו מתארך את הקיר. במפלס פני השטח נתגלה שבר של כלי שחיקה מבזלת, שנסחף כנראה גם הוא למקום.

נראה שקיר השדה היה חלק מהמערך החקלאי של היישוב העתיק שנחשף בחורבת גנים הסמוכה (שיאון ורפיואנו 2017). קיר דומה התגלה בחפירה במושב ישעי (שלו 2019; איור 1: 8379-A).