חדשות ארכיאולוגיות

חפירות וסקרים בישראל
Israel Antiquities Authority logo
ISSN 1565 - 5334


רצפת פסיפס בח' שומילה, רמת בית שמש
גיליון 129 לשנת 2017

פורסמו לאחרונה

חורה, נחל שוקת
מאת: אילן פרץ

אשקלון, אל-קבו
מאת: יורם חימי

תל אפק
מאת: גלעד יטאח

באר שבע, מוסכי העירייה
מאת: אורן שמואלי וענת רסיוק

חורבת כסיף (צפון)
מאת: אלכסנדר פרייברג ויותם טפר

חורבת גנים
מאת: נתן בן-ארי

מודיעין, חורבת חמים
מאת: אלי הדד

ירושלים, ח' אם טובא
מאת: זוביר עדוי

ירושלים, ממילא
מאת: גדעון סולימנירצפת פסיפס בח' שומילה, רמת בית שמש