נחפר בור מים מלבני במדרון הצפוני של גבעה (4.00×5.75 מ', 2.6 מ' גובה השתמרות מרבי; איורים 1, 2). הבור בנוי ברובו ומטויח, והוא נפגע קשות במהלך עבודות במקום. הצד הדרומי-מערבי של הבור הוא סלע גיר קשה, המשמש כדופן הבור. ביתר דפנות הבור נבנו קירות (W1-W4) משתי שורות של אבנים גדולות ובתווך מילוי של אבני שדה בינוניות וקטנות; בין האבנים הובחן חומר מליטה עשוי סיד לבן. קיר 2 נבנה רק בחלקו העליון. בחלקו המערבי של קיר 4, בגובה של 0.7 מ' מהרצפה, שולב צינור ניקוז מברזל

(2 ס"מ קוטר). דפנות הבור טויחו בשכבה של טיח עשוי ממלט וחצץ ומעליו שכבה של בטון (כ-5 ס"מ עובי שתי השכבות). רצפת הבור משתפלת לצפון-מערב. בחפירה לא התגלה ממצא מתארך. הבור מתוארך על סמך בנייתו לראשית ימי המנדט הבריטי, עת הקמתה של שכונת גבעת שאול בשנת 1919 (וילנאי ז', ירושלים, העיר החדשה ג':183-181).