נחפר ריבוע אחד סמוך לצומת הרחובות אלעזר המודעי ואמציה, במדרון גבעה מתון המשתפל לדרום. שטח החפירה הופרע בימינו. נחשפו שרידי קיר (W1; אורך 1.1 מ', רוחב 0.4 מ'; איורים 1, 2), שנבנה בכיוון צפון-מזרח-דרום-מערב על הסלע משורה של אבני שדה מגיר בגודל בינוני. הוא השתמר לגובה שני נדבכים (0.3 מ'). ברוב שטח החפירה נחשף סלע. על סמך הבנייה של הקיר ומיקומו במדרון נראה כי הוא היה קיר תמך של מדרגת עיבוד. בחפירה התגלה ממצא קרמי מועט לא באתרו, המתוארך לתקופות הרומית והביזנטית. במרחק של כ-100 מ' ממזרח לחפירה נחשפה בעבר מחצבת אבן גדולה המתוארכת לתקופה הביזנטית (ר' חדשות ארכיאולוגיות 118).