בחלק הצפוני של שטח החפירה נחשף בור מים סגלגל חצוב בסלע קירטון רך (לוקוס 204; 1.05 מ' קוטר, 1.2 מ' עומק; איור 2). בבור התגלו שרידי טיח. הבור היה מלא באדמה שמעורבים בה חרסים לא אינדיקטיביים ופסולת בת זמננו. מדרום-מזרח לבור התגלתה מערת קבורה חצובה (לוקוס 206; 1.7×3.2 מ', 1.6 מ' גובה; איור 3), שנפגעה קשות בעבר ותקרתה נהרסה. חלקה הצפוני של המערה נמצא מחוץ לשטח החפירה ולכן הוא לא נחפר. במערה התגלו אבני בנייה ופסולת מתכת, ונראה כי היא שימשה כבור אשפה בימי המנדט הבריטי. בדופן המערבית של המערה נחצב כוך קטן (לוקוס 207; 0.70×0.85 מ', 0.55 מ' עומק; איור 4), ובו התגלו כמה עצמות אדם ושברי קנקן, כנראה מן התקופה הרומית. מייד לאחר שהתגלו העצמות כוסה הכוך בהוראת נציג משרד הדתות שנכח במקום ושברי הקנקן לא תועדו. פתח המערה לא התגלה, אך נראה שהוא היה קבוע בצד דרום.