נחפרו שני ריבועים (50 מ"ר), המרוחקים 50 מ' זה מזה. במערבו של הריבוע הדרומי, צמוד לערימה של אבנים מסוקלות, נחפרה שכבה של אדמת חרסית חומה ומעט אבני שדה בינוניות וקטנות, שמעורבים בה מעט חרסים מהתקופה הרומית. במזרחו של הריבוע נחפרה שכבה של אדמה חקלאית חומה ומעט אבני שדה. בריבוע הצפוני נחפרה ערמה של אבנים מסוקלות (10×12 מ'; כמטר גובה) בגודל בינוני וקטן. מתחת לערמת האבנים נחשפה אדמה חקלאית המונחת על הסלע.