אתר 1. על שלוחה תועדו בור מים חצוב, גדרת אבנים, שני ספלולים קוניים חצובים וחרסים פזורים מן התקופה הביזנטית. בור המים והגדרה נחפרו בשנת 2006 (ר' חדשות ארכיאולוגיות 120).

אתר 2. ערמות של אבנים מסוקלות.
אתר 3. תועדו שרידי מבנים, מערות טבעיות ומערות חצובות, שני סכרים, מחסה סלע טבעי מוקף בגדרות אבנים וחרסים פזורים מן התקופות הביזנטית והעות'מאנית.
אתר 4. במרחק של כ-50 מ' משרידי המבנים באתר 3, במעלה ערוץ נחל, על הגדה, תועדו שני סכרים, שנבנו משני נדבכים של אבני גוויל גדולות. בקרבת מקום לוקטו חרסים מן התקופה הביזנטית. האתר נחפר בשנת 2005 (הרשאה מס' 4513-A).
אתר 5. בור מים חצוב, אליו מוליכה תעלת ניקוז. בקרבת מקום לוקטו חרסים מן התקופה הביזנטית.
אתר 6. בור מים חצוב שפתחו סגלגל ולצדו מונחת שוקת אבן שבורה. סמוך לבור תועדה אבן גולל. בקרבת מקום לוקטו חרסים מן התקופות הביזנטית והעות'מאנית.
אתר 7. בור מים חצוב, שלו פיר עגול ופתח רבוע שנבנה מארבע אבנים מסותתות. סמוך לבור תועדה אבן גולל. בקרבת מקום לוקטו חרסים מן התקופות הביזנטית והעות'מאנית.