במדרון דרומי נחפרו שני ריבועים שבהם נחשפו טרסות (איורים 2, 3) ונערכו חתכי בדיקה. ממצא כלי החרס והצור שאינו באתרו לא תרם לתיארוך קירות הטרסות.

קיר W1 טרסה (11.5 מ' אורך, 1.55-0.95 מ' רוחב, 1.75 מ' גובה) בנוי בציר מזרח–מערב משתי שורות אבני שדה גדולות וקטנות ומילוי אבני שדה בינוניות וקטנות שהונחו בצפיפות. הפן הדרומי של הקיר בנוי אבני גוויל גדולות ואילו הצפוני אבני שדה בינוניות וקטנות ואליו נסמך מצפון מילוי אבני שדה קטנות. הקיר ממשיך מעבר לגבולות הריבוע.
קיר W2  טרסה  (7.2 מ' אורך, 2.1-1.7 מ' רוחב, 1.50-0.65 מ' גובה) בנוי בציר צפון–דרום וניגש לקיר 1 מדרום. הקיר בנוי אבני שדה גדולות ומילוי צפוף של אבני שדה בינוניות וקטנות. הקיר שנחפר רק בחלקו הצפוני, ממשיך דרומה מעבר לגבולות הריבוע.
קירות הטרסה שייכים למערך החקלאי של האזור ותקופת בנייתם אינה ידועה.