מחצבה A (מידות 6.0–9.0×12.5 מ'; איורים 1–3) נמצאת בחלקו העליון של המדרון. צורת המחצבה אינה מוגדרת היטב שכן נחצבה בעיקר שכבת הסלע העליונה (עד כ-1 מ' עומק). מספר נקודות נחצבו לעומק רב יותר (עד 2 מ' עומק) ובתחתיתן נמצאה שכבת סדימנט לבן, כנראה תוצאה של עבודות החציבה והסיתות. סימני החציבה ותעלות הביקוע מעידים על ממדי האבנים שהוצאו (0.5×0.7 מ' בממוצע).


מחצבה B (מידות 7×10 מ'; איורים 4, 5) היא 'מחצבת חצר' הנמצאת בחלקו הדרומי של המדרון. מדרגות החציבה וסימני הניתוק מרוכזים בעיקר בחלקה הצפוני של המחצבה ובמרכזה. דופנה המזרחית של המחצבה ישרה וניכרים בה סימני חציבה אלכסוניים, שכיוונם משתנה בכל שורה. מסימני החציבה ניתן ללמוד על ממדי האבנים שנחצבו (0.6×1.0 מ' בממוצע). גם כאן נמצאה שכבת סדימנט לבן (0.1–0.3 מ' עובי) על רצפת המחצבה.