נפתח שטח (שטח B), כ-20 מ' מדרום לשטח A, שבו נראו על פני שטח קירות מסיביים של מבנה (15×25 מ'), הנתמך מצפון בקיר שמתארו מעוגל (W6), הבנוי בשני נדבכי אבנים גדולות.

למבנה חצר גדולה בחלקו הדרומי-מערבי (R3; מידות 5.0×8.5 מ') ובאגפיה הצפוני והמזרחי שלושה חדרים שקירותיהם השתמרו לגובה 4-2 נדבכים: חדר R1 בצפון (3.7×6.0 מ), ממזרחו R2 חדר (3.5×3.5 מ') R4 חדר  (4.0×4.7 מ') מדרום ל-R2. ייתכן כי בצדו המזרחי של המבנה חדרים נוספים; תוכניתו המלאה של המבנה לא הובהרה ורצפות חדריו טרם נחשפו. החפירה תושלם בעונות הבאות.