נחפרו שני סכרים ביובלו של נחל יבל, המרוחקים כ-25 מ' זה מזה (ר' חדשות ארכיאולוגיות 120). הסכר המזרחי (לוקוס 10; איור 2) מורכב משני קירות, הבנויים אבני גוויל: W3 (מידות 1.0×1.0×0.5 מ') שכיוונו צפון–דרום, בנוי בניצב לגדה הדרומית של הנחל W2  (מידות 2.5×1.0×0.8 מ'), שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב, בנוי במקביל לגדת הנחל. הסכר המערבי (לוקוס 11; איור 3), על הגדה הצפונית של הנחל, מורכב אף הוא משני קירות: W5 (מידות 6.0×1.2×0.6 מ') שכיוונו צפון–דרום בנוי מאבני גוויל גדולות וקטנות. שרידים להמשכו שנמצאו מדרום לו (W4), נהרסו בזרימת הנחל, והקיר השני (W1, מידות 3.0×1.5×0.3 מ') ניצב לקיר 5 ובנוי מאבנים קטנות.

 
שני הסכרים הם חלק ממערכת המכוונת את הזרימה בנחל אל חלקה מעובדת.