אתר 101 (נ''צ 175168/572964). פיזור פריטי צור (30-20 מ' קוטר) המתוארכים לתקופה הפליאוליתית התיכונה.

אתר 102 (נ''צ 175239/573142). מבנה עגול (4 מ' קוטר), בנוי מאבני קרטון לא מסותתות. על פני השטח פזורים פריטי צור רבים מהתקופה הפליאוליתית התיכונה שאינם קשורים למבנה.
אתר 103 (נ''צ 175202/572933). שרידי קירות בנויים מאבני קרטון לא מסותתות.
אתר 104 (נ''צ 175173/572875). שרידי קיר (4 מ' אורך), בנוי אבני קרטון לא מסותתות.
אתר 105 (נ''צ 175239/572883). מבנה מלבני שקירותיו (20 מ' אורך, 10 מ' רוחב) בנויים מאבני קרטון.
אתר 106 (נ''צ 175290/572916). חמישה לוחות אבני קרטון מפוזרים על פני השטח, שלושה מהם קבורים חלקית באדמה, ייתכן שרידי קברים.