נפתחו שני שטחים: A ו-B.

בשטח A (איור 1) התגלתה גת חצובה בסלע. לגת משטח דריכה מלבני רדוד
(2.15×2.60 מ', 0.36 מ' עומק) ובור איגום מלבני (0.85×1.40 מ', 1.05 מ' עומק). משטח הדריכה קשור לבור האיגום במרזב שנחצב במרכז הדופן הצפונית של המשטח. בתחתית בור האיגום נחצב בור שיקוע (0.3 מ' קוטר).
מדרום וממערב למשטח הדריכה נתגלו קירות :W51 (אורך 2.6 מ', רוחב 0.2 מ') נבנה מאבני כורכר (0.3 מ' גובה השתמרות בנדבך אחד); W52 (אורך 2.15 מ', רוחב 0.2 מ') נבנה מאבני כורכר (0.2 מ' גובה השתמרות בנדבך אחד). סביב הגת נמצאו שברי כלי חרס אחדים מן התקופה הביזנטית.
 
בשטח B התגלה בור מים חצוב בסלע עם פתח מעוגל (0.5 מ' קוטר) הבנוי מחוליית אבן מעוגלת (2 מ' קוטר). מדרום-מזרח לפתח הבור ספלול ששימש כנראה להצבת כלי חרס. ממזרח ומערב לפתח הבור נחצבו תעלות לאיסוף מים ובהן נמצאו שברי גוף אחדים של קנקנים מן התקופה הביזנטית.