שכבה III (שטח B). התגלו שרידי מבנה (5.1×5.5 מ'; איור 2), הכוללים שלושה קירות

(0.7 מ' רוחב) סדורים בצורת ח, שנבנו באבני גוויל מטרוורטין והשתמרו לגובה נדבך אחד. צדו הדרומי-מערבי של המבנה פתוח לכל אורכו. הקירות הושתתו על רצפה עשויה מאדמה כבושה, שמעורבים בה מעט חרסים מתקופות הברזל וההלניסיטית. הרצפה בנויה על אדמה חקלאית סטרילית. על הרצפה התגלה רובד של אדמה, שמעורבים בו מעט חרסים מתקופות הברזל, הפרסית וההלניסטית.

 
שכבה II (שטח C). התגלו שרידי מצד מלבני (6.7×8.9 מ'; איור 3), המחולק במרכזו בקיר מחיצה לשתי יחידות דומות. הקירות החיצוניים (0.9 מ' רוחב) נבנו על אדמה סטרילית מאבני גוויל מבזלת והשתמרו לגובה שני נדבכים. קיר המחיצה נבנה באופן דומה והשתמר לגובה שלושה נדבכים. קירות המצד השתמרו במפלס אחיד מתחת למפלס הרצפה. נראה כי חלקם העליון של הקירות היה בנוי מלבני בוץ שלא השתמרו. שרידי המצד היו מכוסים באדמה, שמעורבים בה מעט חרסים ושני מטבעות, המתוארכים לתקופה הרומית המאוחרת.
 
שכבה I (שטח A). התגלו שרידים של שני מבנים סמוכים זה לזה (B ,A; איור 4). המבנה הצפוני (A; מידות 4.0×7.3 מ'; איור 5) כולל שלושה קירות (0.65–0.90 מ' רוחב) סדורים בצורת ח, שנבנו באבני גוויל מבזלת וטרוורטין והשתמרו לגובה נדבך אחד. צדו הדרומי של המבנה היה פתוח לכל אורכו. הרצפה עשויה מאדמה כבושה, והיא מושתתת על אדמה סטרילית. על הרצפה, בפינה הצפונית-מערבית, נחשפה אבן גיר רכה שבמרכזה חצוב שקע עגול רדוד. בפינה הצפונית-מזרחית של הרצפה נחשף מתקן מעוגל שנבנה באבני גוויל קטנות, ושימש כנראה להצבת קנקן חרס. על הרצפה נחשף רובד של אדמה, שמעורבים בו חרסים מהתקופה הביזנטית. המבנה הדרומי (B; מידות 3.8×4.5 מ'; איור 6) כולל שני קירות מקבילים (0.7 מ' רוחב כל אחד), שנבנו באבני גוויל מבזלת וטרוורטין והשתמרו לגובה נדבך אחד. בקיר המזרחי של המבנה שולבו שתי אומנות אחוזות. הרצפה עשויה אדמה כבושה. על הרצפה התגלה רובד אדמה, שמעורבים בו מעט חרסים מהתקופה הביזנטית.