1. גל אבנים.
2. מדרגת עיבוד חקלאית.
3. שרידי מבנה מלבני בן זמננו (52 מ"ר), שפתחו פונה למזרח.
4. שרידי מבנה מלבני קדום (28 מ"ר), הבנוי מתחת למבנה 3.
5. תעלת הגנה הקפית ועמדות צבאיות; נראה כי מערך זה בן כמה מאות שנים.
6. גל אבנים, אולי דולמן הרוס.
7. דולמן התחום בקיר הקפי בן נדבך אחד.
8. דולמן.
9. קיר בנוי, אולי קדום.
10. דולמן (?).
11. מדרגת עיבוד חקלאית.
12. גל אבנים (כ-2.5 מ' קוטר).
13. ראשי קירות (?).
14. גדר התוחמת מטע חדש.
15. קיר של מדרגת עיבוד, אולי קדום, שנבנה באבנים גדולות.
16. גל אבנים גדול בשטחו של מטע.
17. גל אבנים קטן.
18. גל אבנים גדול בשטחו של מטע.
19. חמישה גלי אבנים מוארכים (כ-4 מ' אורך).
20. בור, אולי קדום.