שכבה II. נחשפו שרידי קיר איתן (W101; אורך 5.8 מ', רוחב 1.7 מ'), שהושתת על מילוי של אדמה אפורה (איור 4) ונבנה בציר צפון-דרום משני פנים של אבני בזלת מסותתות ובתווך אבני גוויל קטנות מבזלת. הקיר השתמר לגובה מרבי של ארבעה נדבכים (כ-1.4 מ') והוא נמשך אל מחוץ לתחום החפירה. הנדבך התחתון של הקיר (1.9 מ' רוחב) רחב מהנדבכים שמעליו, והוא בולט כ-0.15 מ' מהפן המזרחי של הקיר וכ-5 ס"מ מהפן המערבי שלו. בנדבך התחתון משולבים שני שברי עמודים מאבן גיר (0.35 מ' קוטר כל אחד). בשכבת המילוי שעליה מושתת הקיר התגלו שבר של עמוד מאבן גיר, אבני בזלת והרבה חרסים מן התקופות האומיית והעבאסית. נראה כי קיר 101 שייך למבנה ציבור מן התקופה העבאסית (המאות הח'-הט' לסה"נ). נראה כי באזור זה שכן מרכז היישוב מן התקופה העבאסית, שכלל מסגד גדול, שוק ורחוב ראשי (ר' חדשות ארכיאולוגיות 116).

 
שכבה I. נחשפו שני טבונים (1, 2) ושני קירות (W106 ,W105). טבון 1 (כ-1 מ' קוטר; איור 5) נבנה על גבי קיר 101. דופן הטבון נבנתה באבני גוויל קטנות מבזלת וכן מלבנים והשתמרה לגובה 0.15 מ'. הרצפה והדופן של הטבון מטויחות בטיח-סיד. מצפון לטבון, מעל קיר 101, נחשפה שכבה של אפר שרפה ואדמה אפורה, שמעורבים בה הרבה חרסים מן התקופה הממלוכית. טבון 2 (כ-1 מ' קוטר; איור 6) נבנה ממערב לקיר 101; חלקו המערבי נמצא מחוץ לתחום החפירה. דופן הטבון ורצפתו עשויות מחומר לבנים. הדופן השתמרה לגובה 0.7 מ'. הטבון היה מלא באדמה אפורה, שמעורבים בה הרבה חרסים מן התקופה הממלוכית. קיר 106 תוחם את טבון 2 ממזרח. הקיר (2.2 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב) נבנה באבני גוויל מגיר ובזלת והשתמר לגובה 0.7 מ'. חלקו הדרומי של קיר 106 ניגש אל קיר 105 (1.75 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב), שנבנה גם הוא בציר צפון-דרום באבני גוויל מגיר ובזלת והשתמר לגובה נדבך אחד (0.3 מ'). נראה כי שני הטבונים קשורים למבנה מגורים, אליו שייכים קירות 105 ו-106, שהושתת על שרידי קירות מן התקופה העבאסית.