נפתח ריבוע חפירה (איור 1) באדמת חרסית קשה בשוליים המזרחיים של היישוב. החפירה מרוחקת כ-5 מ' מצפון לפיר שהוליך אל נקבה של אמת המים הגבוהה לקיסריה (עתיקות 30:*23*43). בחפירה התגלו שרידים של שלושה קירות (W103-W101) שהם חלק מחדר. יסודות הקירות הושתתו על אדמה ונבנו מאבני גוויל בינוניות, ואילו הנדבכים העליונים של הקירות נבנו מאבני גזית, אך רק מעטים מהם השתמרו. ליד הקירות נחפר מילוי אדמה שמעורבים בו מעט חרסים, ובהם קנקנים מהמאה הא' לסה"נ (איור 2: 1, 2) ואמפורות שזמנן למן המאה הד' ועד המאה הז' לסה"נ (איור 2: 3, 4). נראה כי השרידים הם חלק מחדר יחיד, שהיה קשור לפעילות באמת המים הגבוהה לקיסריה.