בריבוע A נחשף קיר (W105; כ-2.5 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב) בציר צפון–דרום, שממנו שרד נדבך אחד בנוי אבני גוויל קטנות (עד 9 ס"מ אורך). מצפון-מערב לקיר נחשף מפלס חיים (לוקוס 104) בו התגלו מעט גושי פחם ושברי כלי חרס המתוארכים למאה הט' לסה"נ: קדרה (איור 6:2) ופכית (איור 10:2). בשכבת המילוי (לוקוס 107) שמתחת למפלס 104 נמצאו שברי כלי חרס המתוארכים למאה הט' לסה"נ, בהם סיר בישול (איור 2: 5).

בריבוע B נחשף קיר בציר צפון–דרום (W102; כ-1.2 מ' אורך, 1.0 מ' רוחב, 0.5 מ' גובה) שממנו שרדו חמישה נדבכים של אבני גוויל בינוניות (כ-0.15 מ' אורך); ייתכן ששימש קיר טרסה. בשכבות המילוי (לוקוסים 103, 106) שמדרום לו התגלו שברי קערות (איור 1:2, 3).
על פני השטח (לוקוסים 100, 101) התגלה ממצא קרמי מעורב שכלל קערות (איור 2:2, 4), קנקן (איור 7:2), פך (איור 8:2) ושבר נר (איור 9:2) המתוארכים למאות הח'–הי' לסה"נ.