הממצא הקרמי הרב מהתקופה הרומית מתחת לרצפות ומעליהן מתארך כנראה את שרידי הבנייה בחפירה לתקופה זו. שרידים אלה דומים לשרידי הבנייה שנחשפו באתר בעבר, בשיטת הבנייה, בבנייה המסודרת ובחלוקה הפנימית הברורה (מסארווה 2014). נראה כי באתר שכן בתקופה הרומית יישוב כפרי שהבנייה בו תוכננה מראש.