נחפרו שישה ריבועים (N1–N6 על פני שטח של 150 מ"ר; איורים 1, 2) בשוליים הצפוניים-מזרחיים של תל בירה, ונחשפו קיר תמך (W107; אורך חשיפה 20 מ', רוחב 2.5 מ') מהתקופה הפרסית וחרסים מהתקופות הברזל, הפרסית וההלניסטית. הקיר הושתת על שכבת אדמה בצבע חום בהיר (L114–L116). הוא נבנה בציר כללי צפון–דרום משורה אחת של אבנים בינוניות מסותתות חלקית, שהשתמרה לגובה שלושה נדבכים, וממערב לה מילוי של אדמה בצבע חום בהיר והרבה אבני גוויל קטנות. בשכבת האדמה שעליה הושתת הקיר התגלו שברי כלי חרס, ובהם קערות (איור 3:3–5) וקנקן (איור 15:3), המתוארכים לתקופת הברזל, וכן קערות מורטריה (איור 17:3–19), אמפורה (איור 20:3) וקנקנים פניקיים (איור 21:3–26) המתוארכים לתקופה הפרסית. בפירוק הקיר (L1) התגלו שברי כלי חרס, ובהם קערה (איור 7:3) וקנקן (איור 16:3), המתוארכים לתקופת הברזל, וקנקנים פיניקיים המתוארכים לתקופה הפרסית (איור 27:3, 28). ממזרח לקיר נחשפה אדמת סחף בצבע חום בהיר (L109 ,L108), ובה התגלו שברי כלי חרס המתוארכים ברובם לתקופת הברזל. אלה כללו קערות (איור 1:3, 2, 6), כלי בישול (איור 8:3–13) וקנקן (איור 14:3). מעט מהכלים מתוארכים לתקופה ההלניסטית, ובהם קערה (איור 29:3) וקנקן (איור 30:3). על פני השטח (L104) התגלה מטבע של אנטיוכוס הג' (198–187 לפסה"נ; ר"ע 143108) שנטבע במטבעת עכו.