עד ע' 2011. מודיעין, ח' אבו פריג' (צפון-מערב). חדשות ארכיאולוגיות 123.