נסקרו 35 נקודות ממצא. בחלק המזרחי של תחום הסקר נמצא ריכוז של גלי סיקול, ייתכן שחלקם רגמים (1–3, 5, 8, 9, 11–14). בין ערמות הסיקול נמצאו שרידי שומרה (7) ולצדה טרסות חקלאיות (4, 6, 10). בהמשך מערבה נמצאו חציבות או בורות שטיבם אינו ידוע (15, 16). בחלק המרכזי נמצאו ערמות סיקול ארוכות ושטוחות (17–23) וטרסות חקלאיות (24–27) וכן פתח של מערה(? 30). בחלק המערבי נמצאו ערמות סיקול בלבד (28, 29, 31–35).

לא נמצא בסקר ממצא קטן, למעט חרסים ונתזי צור סחופים שאינם אינדיקטיביים.
שטח הסקר היה חלק משטח העיבוד החקלאי של אתרי יישוב סמוכים, כגון חורבת פונדק הנמצאת מעט דרומה לשטח הסקר. היקפו המוגבל של הסקר אינו מאפשר לעמוד על ההקשר הרחב של הממצא.