מערה 2. פתח המערה נחצב בצד צפון-מערב ונחסם באבן. הוא מוליך אל חדר קבורה רבוע, שבדופנו הצפונית-מזרחית נחצבו שלושה כוכי קבורה ובדופנו הדרומית-מערבית נחצבו שני כוכי קבורה (איורים 2–4). בפינה הדרומית-מזרחית של המערה נחשף פתח נוסף, כנראה מפריצה מאוחרת, שנחסם בימינו בבלוקים וטויח. על דופנות המערה התגלו שרידי טיח וכתובות בנות זמננו. במילוי אדמה בכוך הצפוני-מערבי (L315) התגלה סיר בישול מהתקופה הרומית הקדומה ובצווארו נקב (איור 1:5). על פי ההלכה היהודית כלי חרס מקבלים טומאה, ועל כן אפשר שהנקב בסיר נעשה בכוונה כדי לפסול את הכלי הטמא לשימוש. מתחת למילוי האדמה נחשפו עצמות אדם במנח אנטומי. הנקבר הונח פרקדן על גבו, ראשו בצד צפון. גיל הנקבר 15–19 שנים, שכן האפיפיזות (קצות העצם) של עצם הירך אינן מאוחות לגוף העצם (Johnston and Zimmer 1989). בכוך הסמוך (L306) התגלו שברי עצמות אדם שהשתמרותן גרועה, ובהן עצמות גף עליון ועצמות אצבעות יד ורגל השייכות, כנראה, לפרט בוגר אחד.

 
מערה 3. המערה נהרסה בעבר והשתמרו ממנה שלושה כוכי קבורה (איור 6). בכוך האמצעי (L301) התגלו שבר של קנקן מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית (איור 2:5) ושברי עצמות אדם השייכות לשני פרטים, האחד בוגר שגילו ומינו אינם ברורים והשני צעיר שגילו על פי שלב התפתחות השיניים כ-15 שנים (Ubelaker 1989: Fig. 62). בכוך הדרומי (L300) נחשפו שברי עצמות אדם השייכות, כנראה, לפרט בוגר אחד.
 
מערה 5. פתח המערה נחצב בצד מזרח. הוא מוליך אל חדר קבורה מלבני (L314; איור 7), שבשתיים מדופנותיו נחצבו חמישה כוכי קבורה (איור 8). בדופן הצפונית-מזרחית נחצבו מקמר ומתחתיו משכב קבורה. מעל המשכב נחצב כוך קטן, ששימש אולי לאיסוף העצמות (איור 9). בחדר הקבורה נחשפו שברי עצמות אדם השייכות, כנראה, לפרט אחד שגילו ומינו אינם ברורים. מעל פתח הכוך האמצעי שבצד צפון-מערב התגלו סימני חציבה, המעידים כי הוא נחסם באבן; מעליו נמצאו סימני חציבה של טבלה מלבנית, כנראה לכתובת. בכוך הסמוך (L309) התגלה שבר של עצם ארוכה של פרט צעיר שגילו 10–15 שנים (Johnston and Zimmer 1989). ייתכן שמערה זו נחפרה או נשדדה בעבר, שכן התגלו בה מעט עצמות.
 
בחפירות קודמות באתר נחשפו מערות דומות, ובהן גלוסקמות (רישיונות מס' B-162/1988 ,B-32/1998; הגלוסקמות נזכרות אצל זלינגר תש"ע:49) וכלי אבן, המאפיינים אוכלוסייה יהודית (דיין, שיף, ארבל וגנדלמן 2013), ולכן אפשר לשער שגם המערות שהתגלו בחפירה זו שימשו אוכלוסייה יהודית בתקופה הרומית הקדומה.