נחפרו שני אתרים:
1. רוגם קטן  (5 מ' קוטר) שלא התגלו בו ממצאים ארכיאולוגיים, כנראה ערמת סיקול.
2. שרידי דולמן (איור 2). נחפר שטח (כ-5 × 7 מ') והוסרו האבנים הקטנות והבינוניות שנערמו בחפירת קו הביוב. התגלו שתי אבני כיסוי גדולות מונחות על גבי אבנים קטנות יותר. ממזרח לאבן הכיסוי הגדולה נמצא מעגל אבנים (W101) התוחם אזור ללא אבנים (L100; איור 3). אלו כנראה שרידי תא הקבורה של הדולמן. שרידי התא נחפרו עד לשכבת אבנים קטנות (כ-0.6 מ' עומק) מתחת לאבן הכיסוי. התא היה מלא בשכבת אדמה חומה כהה ללא קרמיקה או צור, ולפיכך קשה לתארך את הדולמן. פתח הדולמן לא נמצא, אך לפי צורת הנחת לוחות הכיסוי ומתאר קיר 101, נראה שהכניסה אליו הייתה בציר מזרח–מערב.