פך (איור 2), שחלקו העליון נשמר, הוכן כנראה בשני שלבים: בשלב ראשון הוכנו הצוואר וגוף הכלי בנפרד, ובשלב שני הודבקו זה לזה. בשלב השני חורר בדרך כלל החיבור בין שני חלקי הכלי, אך במקרה זה נותר החיבור סגור. פך אחר (איור 3), עם עיטור פלסטי דמוי שרשרת, נתגלה כשצווארו שבור. לא הייתה אפשרות לראות היכן הייתה הפגיעה או העיוות שגרמו להשלכתו לבור. לכלים מטיפוס זה מקבילות מחפירות ברמלה, וייתכן כי תפוצתם מוגבלת (קוגן-זהבי 2004: איור 6:2; שלומי 2008: איור 15:2; הדד 2010: איור 8:19; עזב 2011: איור 6:18).

הפכית (8 ס"מ גובה, 6 ס"מ רוחב הגוף; איור 4) עשויה טין צלהב עם סימני אובניים מודגשים בחלקה התחתון. שפתה עדינה ונוטה מעט כלפי חוץ למעלה; ייתכן שהייתה אמורה להיות שפה תלתנית, אולם היא מעוותת מעט ואינה סימטרית. ידית יוצאת משפת הכלי ומתחברת אל חלקו העליון של גוף הכלי. בחלקו התחתון של הכלי ניכר שבר עמוק וניסיון לתקנו. החתכים משני עברי השבר נצרפו, עדות כי זהו פגם שנוצר תוך כדי תהליך הצריפה ולא לאחריו. לא נמצאו מקבילות מדויקות לכלי זה.
הצפחת, שחלקה העליון השתמר (איור 5), עשויה טין צלהב–ורדרד. שפתה עבה למדי ומקופלת חוצה, ושלושה רכסים בולטים במחצית התחתונה של צוואר הכלי. בבסיס הצוואר, בחלקו הפנימי של הכלי, ניכר חור מפולש שנעשה על מנת לאפשר מעבר נוזלים לגוף הכלי; החור עשוי ברישול ושיירי טין ניכרים סביבו. לצפחת זו מקבילות מחפירות רבות ברמלה (אלישע 2009: איור 5:4; טואג וארנון 2011: איור 16; Arnon 2008:151, Type 528b; Cytrin-Silverman 2010: Pl 9.24:9), והיא מתוארכת לסוף המאה הח'–תחילת המאה הט' לסה"נ.
לכל הנרות (איור 6) ידית לשון, ללא פסים אורכיים ובסיס דמוי שקד מחודד בקצהו. נרות מטיפוס זה שגרתיים ביותר ברמלה והם מתוארכים למאות הט'–הי' לסה"נ (Cytrin-Silverman 2010:114–115). על פי עיטוריהם נחלקים הנרות לשלושה טיפוסים. נתגלו ארבעה נרות עם עיטור קשתות וענבים (איור 7). בצדם האחד תבליט קשתות קטנות ומעליהן עיגולים שבתוכם פרחים קטנים. בצדם האחר תבליט של אשכולות ענבים וביניהם שריג בדגם לולאות המתאחדות לעיגולים סביב האשכולות. דגם ענבים הוא דגם שגרתי מאד בנרות מן התקופה העבאסית. דגם הקשתות מופיע לרוב כקשתות מועטות ורחבות יותר (ברבה 2006: איור 7). נר דומה נמצא בחפירה בשכונת כוכב הצפון ברמלה (טורגה 2014: איור 13:12). כן נתגלו ארבעה נרות עם עיטור קשתות ודגם משולב של ענבים ופרחים (איור 8). צדם האחד זהה לחלוטין לנרות עם עיטור הקשתות והענבים (לעיל), ואילו בצדם האחר ישנו דגם המשלב שני אשכולות ענבים ושני פרחים לסירוגין וביניהם שריג היוצר סביבם לולאות עגולות. המשפך בנר זה זהה לזה של הנרות עם עיטור הקשתות והענבים, והוא מעוטר בדגם רשת העשוי קווים דקיקים.
נרות עם עיגולים ובתוכם נקודות בדגם רשת צפופה (איור 9). נמצאו שלושה נרות מטיפוס זה. שני צדי הנר זהים. על המשפך דגם של רשת צפופה יותר מזו של הנרות האחרים. נר דומה נמצא בחפירות בקריית מנחם בגין ברמלה (שלומי 2007: איור 18:2).
התבנית שימשה לעיטור פכים (איור 10). צורתה מעוגלת, כמו צוואר פך, בחלקה העליון תשליל דגם עלים בין שני קוים ובחלקה המרכזי דגם של משולשים שעוצבו בקווים קצרים מאוד ולצדם עלים. לא נתגלה עדיין פך עם עיטור כמו זה. תבנית דומה נמצאה בחפירות שמצפון למסגד הלבן ברמלה (Cytrin-Silverman 2010: Pl. 9.12:6; Photo 9.12).
 
הבור מעיד על בית יוצר שפעל בקרבת מקום בסוף המאה הח' ובמאה הט' לסה"נ. אזור זה הוא המערבי ביותר שנבדק בעיר רמלה ושנמצאו בו עתיקות. העובדה שלא נמצאו ממצאים מתקופות מאוחרות יותר באזור זה מעידה על גודלה של העיר בתקופה העבאסית, כאשר העיר הייתה כנראה בשיאה.