הבור (לוקוס 1; 2×3 מ' לפחות, כ-2.5 מ' עומק; איורים 1, 2) נחפר בחלקו הצפוני עד למפלס של שכבת בוץ (770.76 מ' מעל פני הים, 0.8 מ' עומק לפחות) שמנעה את המשך החפירה. דופנו המזרחית של הבור מתייחסת לשני קירות קדומים (W101 ,W100), כנראה שרידי מבנה שנפגע עוד לפני הקמת הבור. כן נחשפו שרידי תקרת קמרון שכיסתה על הבור וקירות חיצוניים שתמכו בדופנותיו (W105 ,W103).
הממצא מן הבור היה בן זמננו, ממאה השנים האחרונות. בפירוק קטע מקיר 105 נמצאו חרסים מעטים מן התקופה העות'מאנית המאוחרת, כולל חרס ממשפחת ראשיא אל-פוחאר. בור המים נבנה אם כן לא לפני המאה הי"ח לסה"נ, אולי לאחר הרעש הגדול של 1837.
ממערב לבור נמצא פתח בור מים נוסף, אולם לא התגלו סימנים לקיומו של מקווה טהרה. בורות מים דומים אופייניים לחצרות בתי העיר העתיקה של צפת וגם בחצרות אחרות יש יותר מבור מים אחד.