שטח I נמצא כ-200 מ' מצפון-מערב לשטח G ומצפון לשטח H, על החלק הגבוה באתר, מעט מזרחה מהפסגה של גבעה שטוחה בחלק המערבי ביותר של האתר. השכבה העליונה נפגעה מעבודות חקלאיות. נחפרו ארבעה ריבועים (C4 ,C3 ,B4 ,B3; איור 2) ומהם הועמקה החפירה בשני הריבועים הדרומיים, עד לקרקע הטבעית. בשני ריבועים אלה נחשפו שמונה שכבות יישוב מימי תרבות ואדי רבה ועד סוף תקופת הב"ק 1ב'. ברוב השכבות נמצאו יסודות אבן של בתים, לרובם קירות מעוגלים במצב השתמרות גרוע. מתחת לרצפה של אחד המבנים נמצא קנקן מעוטר ובתוכו קבורת תינוק.

 
בתוך הקרקע הטבעית נחשף ערוץ טבעי רדוד (L9023, שכבה VIII). הערוץ והממצאים שבתוכו היו מכוסים ברצפת סיד (L9022, שכבה VII; איור 3). שכבה VII נחשפה בחלקו הצפוני של ריבוע C4 ובפינתו הדרומית-מזרחית. בפינה הדרומית-מזרחית נחשף קיר עגול של מבנה (W20; קוטר 4–5 מ'). אל הקיר ניגשו שתי רצפות: רצפה תחתונה, לוקוס 9022, ורצפה מעט גבוהה ממנה (L9012). לתוך שתי הרצפות חדר בור (L9024), שבתוכו נחשף קנקן ובו שלד של תינוק (איור 4). מעל קיר 20 משכבהVII  נבנה קיר עגול נוסף (W14, שכבה VI). שכבה VI זוהתה בקטעים אחדים: ממזרח (L9013) וממערב (L9020) לקיר (W21), ומצפון לקיר 14 (L9016). הקנקן משכבהVI  כוסה ברצפת עפר (L9009). הרצפה נמצאה שלמה ונראה שהיא הונחה בשטח מיד לאחר הטמנת הקנקן לקבורה ושניהם מיוחסים לשכבה VI. לשכבהV  שייכים שני קירות (W22 ,W19). אל שני הקירות נגשו מפלסי חרסים משוכבים של מילויים. מעל קיר 21 משכבה VI ומעל מפלסיו של קיר 19 משכבהV , נבנה בשכבהIV  קיר (W17) ומעט מעליו קיר (W16, שכבה III). המבנה המאוחר ביותר בשטח היה מבנה עגול (כ-2 מ' קוטר; איור 5) מוקף בקיר (W10, שכבה II). על פי ממצא כלי החרס השכבה הקדומה באתר, שכבה VIII, מיוחסת לתרבות ואדי רבה (האלף השביעי לפני זמננו), והיא בת זמנה של שכבהVI  בשטח B. נמצאו שברים אחדים של שפות קשת, חרסים מחורצים, עיטורי חבל וצבע ושבר אחד של כלי מקבוצת DFBW. מעל רצפת הסיד משכבה VII נחשפו בשפכי היישוב חרסים אחדים מהתקופה הכלקוליתית הקדומה, אך שברים אלה לא הגדירו שכבה ארכיאולוגית. השכבה האדריכלית הקדומה ביותר, שכבה VII, היא מתקופת הב"ק 1א'. נמצאו שברי כלים זהים לחרסים משכבה III בשטח B ובהם שברי קערות אפורות מטיפוס קדום האופייניים לתקופה זו. כל יתר השכבות, VI–II, הן מתקופת הב"ק 1ב'. נמצאו בהם שברים של כלים זהים לחרסים ולכלים משכבה  IIבשטח B.
 
החפירה בשטח I הוסיפה מידע חשוב על האתר הקדום. עומק מצבורי היישוב הגיע ל-3.5 מ' וכל השטח שנחפר היה בנוי בצפיפות רבה. מהחפירה עולה שהגבעה המערבית הייתה מיושבת בצפיפות רבה במהלך כל תקופת הב"ק 1 על כל שלביה. עוד מסתבר שהיישוב הקדום מתרבות ואדי רבה ומהתקופה הכלקוליתית הקדומה לא השתרע על הגבעה המערבית בשטח I. לממצאים אלה חשיבות רבה בהצטרפם לממצאים מתקופות אלה בשטח G, כ-200 מ' מזרחה. מהממצאים בשני השטחים נראה שגבול תפרוסת היישוב בתרבות ואדי רבה ובתקופה הכלקוליתית עבר בין שני השטחים. בתקופת הב"ק 1 השתרע היישוב בכל השטחים שנחפרו עד כה ונראה שהוא כיסה שטח של 500 דונם.