החפירה במרכז המבקרים

בשכבות התחתונות של חפירתו הגדיר קפלן יחידה בשטח כחצר של קטקומבה המוקפת משלושה צדדים בקירות בנויים גזית. בשל שטח החצר הקטן לבדיקה עמוקה, התרכזה החפירה הנוכחית בחיתוך קטעים ממבנה מדורג שסגר את החצר ממערב. נפתחו ארבעה חתכי בדיקה במסגרת קווי בניית הגזית הנראים בכל השטח, שתוארכו על ידי קפלן לתקופה ההלניסטית הקדומה. על פי ריבועי החפירה של קפלן חתך בדיקה 1 נפתח בריבועים CC101 ו-DD101, חתכי בדיקה 2 ו-3 בריבוע DD101 וחתך בדיקה 4 נמשך לאורך הריבועים CC101 ,CC100 ו-DD101 (איור 2).
 
חתך בדיקה 1 נפתח לאורך קיר הגזית הצפוני (W1005) בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח. הקיר נעלם במערב לתוך שכבות של אדמה, מעבר למבנה אבן מדורג (לוקוס 1000/1007) שניגש לפן הדרומי שלו. בתחילת החפירה לא נראה כל סימן לחלקו המערבי של הקיר אולם בהמשך נחשף במערב הנדבך העליון של קיר נוסף (W1006; איור 3) שנחשף במלואו לגובה תשעה נדבכים. קיר 1005 עמד לגובה 12 נדבכים (איור 4). שני הקירות תוחמים ממערב ומצפון חדר בקומה ראשונה וחדר עליון בקומה שנייה, מעל פתח הדלת בקצה המזרחי של קיר 1005. קירות אלה נחשפו על ידי קפלן בשנת 1961 כחלק מהמרתף של הקטקומבה, אולם הוא לא חפר את הקטע המערבי ולכן לא התקבלה תמונה כוללת של כל החצר. גילויו של קיר 1006 אפשר לשחזר את ממדי החצר. כמו כן נחשף קטע של רצפת טיח שכנראה כיסתה את כל השטח.
במרכז השטח נמצא מבנה אבן מדורג (לוקוסים 1000/1007; איורים 2, 4). על סמך ממצאים מודרניים מתחת לאבנים התברר שזוהי ערמת אבנים מודרנית שהונחה כנראה בשנות ה-70 של המאה הקודמת ונועדה למנוע סחף מתגבר של נדבכי האבן התחתונים בקיר מהתקופה הרומית הקדומה 0.6 מ' מצדו המזרחי של קיר 1006. המילוי מהתקופה הרומית הקדומה (לוקוס 112, 2.18 מ' עומק) כלל בחצי המטר התחתון כמות גדולה של אבני גזית מסותתות שהתמוטטו מקיר 1006, שהיה הרוס למדי לכל גובהו ונמצאו בו שברי כלי חרס מהתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה, שני נרות חרס שלמים למדי וצמיד מברונזה(?).
החפירה של חתך בדיקה 1 חשפה את הממדים המלאים של חצר מרכזית או חדר, שנבנה מאבני גזית שהונחו כראשים ופתינים (3.4 מ' אורך כל צד, כ-2.5 מ' גובה). לאורך הצדדים הצפוני, המזרחי והדרומי שנחשפו על ידי קפלן, נמצאו מדפים לאורך תקרת הקומה הראשונה צפונה ומזרחה, שעליהם הונחו קורות העץ שתמכו בקומה השנייה (ר' איור 4). צמוד לבסיס קיר 1005 נחשף בקו דומה קיר הבנוי אבנים לא מסותתות
(W1024) המעיד על שלב קדום בבנייה. על סמך בנייתו ובהשוואה לבנייה מהתקופה הפרסית שחשף קפלן בשטח A, וכן היותו קדום מקיר 1005, הוא מתוארך זמנית לתקופה הפרסית ולפיכך הוא הפרט הקדום בשטח C.
חתך בדיקה 2 נפתח מצפון לקיר 1005 במטרה לחשוף את הפן הצפוני שלו (ר' איור 3). הזיהוי לא התאפשר מאחר שקטע הקיר נשדד או התמוטט, כמו בפן המערבי של קיר 1006.
חתך בדיקה 3 נפתח במטרה לזהות את הפן המערבי של קיר 1006. לאחר שנחשפו שני נדבכים בצדו המזרחי הסתבר שהקיר נהרס. רק עם המשך החפירה בחתך 1 יתברר שכל הקטע הדרומי של קיר 1006 התמוטט או הוסר עד לגובה הרצפה. חתך זה הועיל גם בניסיון לקשר בין הקיר מהתקופה הרומית הקדומה במערב החתך לקיר 1006 מראשית התקופה ההלניסטית(?). בחתך נחשפו שרידים דלים של רצפת טיח, שבתשתיתה (לוקוס 1010) נמצא שבר של ספל אבן יהודאי מהתקופה הרומית הקדומה, אף שעל הרצפה לא נתגלו כל שרידי שכבת חיים.
חתך בדיקה 4 נפתח מצפון לקיר 1005 במטרה לקבוע אם לחדר שמצפון לו, שהכניסה אליו הייתה דרך פתח בקצה המזרחי שלו (ר' איור 4), הייתה תקרת שצריך יהיה להוריד אותה קודם להמשך החפירה במקום בשנת 2009. התברר שבחדר לא השתמרה תקרה או רצפה של הקומה השנייה, אף שהוא היה מלא בשפכים של אבני גזית (לוקוס 1013). העבודה בחתך לא נמשכה לאחר חשיפת הקצה התחתון של כרכוב האבן בצד הפנימי של פתח הדלת בצד הצפוני של קיר 1005. אף שכמות הממצאים מלוקוס 1013 מעטה, נראה שיש לתארך את המילוי, כמו מדרום לקיר 1005, לתקופה הרומית הקדומה. ייתכן שמעבר צר זה הוביל מפתח הדלת צפונה ובמעלה מדרגות לקומה שנייה.
 
החפירה בכיכר קדומים
נפתח ריבוע חפירה מחוץ למרכז המבקרים, בצד המזרחי של כיכר קדומים. עם הכנת פני השטח לחפירה נתגלו כמה פריטים אדריכליים, כלומר אלה מצויים הישר מתחת לריצוף המודרני של כיכר קדומים. על פי הרצף הסטרטיגרפי שפרסם קפלן משטח C והשכבות האדריכלות היחסיות במרכז המבקרים, אפשר אולי להניח שהשרידים שנחשפו הם מן התקופה האסלאמית הקדומה. עם זאת הזמן המועט שנותר לחפירת הריבוע וכמות החרסים הדלה שעלתה בחפירה לא מאפשרים תיארוך מדויק יותר בשלב זה.

תוצאות עונת החפירות של 2008 יועילו ללא ספק בהבנה טובה יותר של השרידים שחפר קפלן. יש לכך חשיבות רבה לפרסום השרידים הקלסיים ביפו על ידי א' צוף והשרידים הקדומים על ידי מ' פיילשטוקר וא"א בורק, כחלק מפעילות פרויקט המורשת התרבותית של יפו.
העונה הנוכחית תסייע בקביעת האסטרטגיה של עונות החפירה הבאות ובניסיון להגיע לשכבות הקדומות מתקופות הברונזה והברזל בשטח זה. מידע לא צפוי נוסף בעונה זו על אופי השתמרותה של אדריכלות איכותית מהתקופה ההלניסטית בשטח זה.